Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Digitalisering i yrkesutbildningen

Kontaktperson: Mats Persson
Ansvarig: Mats Persson
Finansiär: Byggindustrins yrkesnämnd – BYN
Tidsram: 2019-02-01 -- 2020-01-31
Fakultet/institution: Fakulteten för teknik och samhälle, Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik

Projektet är en förstudie som  syfte är att översiktligt utreda förutsättningarna för att införa utbildningsinslag som förbereder eleverna på de samhällsbyggnadsinriktade utbildningsprogrammen för ett utvecklat arbetssätt i en alltmer digitaliserad samhällsbyggnadssektor. I studien undersöks förutsättningar för kompetensutveckling av verksamma yrkeslärare och på vilken nivå en elev kan förväntas vara när det gäller erforderlig IT-relaterad kompetens. De viktiga fyra frågeställningarna i studien är:

1. Hur ser samhällsbyggnadsbranschen på behovet av digital kompetens hos yrkesarbetare inom bygg/anläggning/installation?

2. Vilken digital kompetens har lärarna inom yrkesutbildning och vilka kompetenser behöver utvecklas?

3. Hur ser elevernas förutsättningar ut? Vilka former av digitalisering behöver de möta under sin utbildningstid?

4. Hur kan en kompetensutveckling organiseras.

Studien behandlar inte utbildningar i sig, men bedöms vara en viktig utvecklingsinsats för att motivera och möjliggöra kommande kompetenshöjande insatser.

Senast uppdaterad av Magnus Jando