Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Digital Kultur

Kontaktperson: Maria Engberg
Ansvarig: Maria Engberg
Medarbetare: Per Linde (2018) och Thomas Alm (2019)
Samarbetspartner: Region Skåne, FormDesign Center, Månteatern, Helsingborgs museer, Nordisk Panorama
Finansiär: Region Skånes kulturförvaltning
Tidsram: 2017-08-15 -- 2019-12-31
Forskningsprogram: Data Society
Fakultet/institution: Fakulteten för teknik och samhälle, Institutionen för datavetenskap och medieteknik

Region Skånes kulturförvaltning och Malmö universitets samarbete i det mångåriga projektet fokuserar på forskning och kompetensutveckling inom området digital utveckling i kultur- och kulturarvssektorerna. Syftet med de delprojekt som projektet innefattar är utvecklingsarbete och kunskapsuppbyggnad för kulturnämndens verksamhetsbidragsmottagare. Projektet syftar också till att utöka kunskaperna kring digitaliseringsprocesser i kultur- och idéburen sektor.

Description in English

The cultural department of Region Skåne and Malmö university collaborate in the project whose aim is on research and competence development in the area of digital development in cultural and cultural heritage sectors. The aim of the subprojects is to facilitate and support ongoing development and knowledge building for the recipients of funding from the Region Skåne’s cultural department, specifically in the fields of digital culture and competence development. The project also seeks to increase our knowledge about digitalization processes in cultural and knowledge driven sectors. 

Senast uppdaterad av Magnus Jando