Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Digital Kultur

Kontaktperson: Maria Engberg
Ansvarig: Maria Engberg
Medarbetare: Per Linde
Samarbetspartner: Region Skåne, FormDesign Center, Månteatern, Helsingborgs museer, Nordisk Panorama
Finansiär: Region Skånes kulturförvaltning
Tidsram: 2017-08-15 -- 2018-09-30
Fakultet/institution: Fakulteten för teknik och samhälle, Institutionen för datavetenskap och medieteknik

Region Skånes kulturförvaltning och Malmö universitets samarbete i projektet fokuserar på forskning och kompetensutveckling inom området digital kultur. Syftet med de delprojekt som Digital Kultur innefattar är att fortsätta utvecklingsarbete och kunskapsuppbyggnad för kulturnämndens verksamhetsbidragsmottagare, specifikt inom ramen för digital kultur och kompetensutveckling. Projektet syftar också till att utöka kunskaperna kring digitaliseringsprocesser i kultur- och idéburen sektor.

Description in English

The cultural department of Region Scania and Malmö university collaborate in the project whose aim is on research and competence development in the area of digital culture. The aim of the individual subprojects is to continue ongoing development and knowledge building for the recipients of funding from the cultural department, specifically in the fields of digital culture and competence development. The project also seeks to increase our knowledge about the digitalization processes in cultural and knowledge driven sectors. 

Senast uppdaterad av Magnus Jando