Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Digital Kultur

Contact person: Maria Engberg
Responsible: Maria Engberg
Co-workers: Per Linde (2018) and Thomas Alm (2019)
Partner: Region Skåne, FormDesign Center, Månteatern, Helsingborgs museer, Nordisk Panorama
Funding: Region Skånes kulturförvaltning
Timeframe: 2017-08-15 -- 2019-12-31
Forskningsprogram: Data Society
Faculty/Department: Faculty of Technology and Society, Department of Computer Science and Media Technology

Region Skånes kulturförvaltning och Malmö universitets samarbete i det mångåriga projektet fokuserar på forskning och kompetensutveckling inom området digital utveckling i kultur- och kulturarvssektorerna. Syftet med de delprojekt som projektet innefattar är utvecklingsarbete och kunskapsuppbyggnad för kulturnämndens verksamhetsbidragsmottagare. Projektet syftar också till att utöka kunskaperna kring digitaliseringsprocesser i kultur- och idéburen sektor.

Beskrivning på svenska

The cultural department of Region Skåne and Malmö university collaborate in the project whose aim is on research and competence development in the area of digital development in cultural and cultural heritage sectors. The aim of the subprojects is to facilitate and support ongoing development and knowledge building for the recipients of funding from the Region Skåne’s cultural department, specifically in the fields of digital culture and competence development. The project also seeks to increase our knowledge about digitalization processes in cultural and knowledge driven sectors. 

Senast uppdaterad av Magnus Jando