Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Critical Urban Sustainability Hub (CRUSH)

Kontaktperson: Guy Baeten
Ansvarig: Guy Baeten
Medarbetare: Carina Listerborn, Vitor Peiteado Fernandez, Maria Persdotter, Emil Pull och Karin Grundström
Samarbetspartner: Lunds universitet, Göteborgs universitet, Uppsala universitet
Finansiär: Forskningsrådet Formas
Tidsram: 2014-01-01 -- 2019-01-31
Fakultet/institution: Fakulteten för kultur och samhälle, Kultur och samhälle, Urbana studier
Hemsida: http://www.crushproject.se/

CRUSH sammanför fem stora forskningsmiljöer för urban- och bostadsforskning i Sverige till en stark forskningsmiljö som kritiskt engagarerar sig i frågor om hållbar stadsutveckling generellt, och med specifikt fokus på den akuta bostadskrisen. CRUSH antar att hållbara insatser inte kan vara universella och att de får olika betydelser för olika sociala grupper, samt att dessa betydelser kan komma i konflikt med varandra. Sociala, ekonomiska och ekologiska hållbarhetsperspektiv var initialt inte avsett som en illustration av en harmonisk triad utan en framställning av motstridiga intressen och potentiella konflikter. Definitioner och begrepp av hållbarhet är del av processer av emancipation eller exkludering och förutsätter därför en förståelse av jämlikhet och rättvisa. Om inte, så blir hållbar utveckling ett tomt begrepp, som döljer specifika intressen och privilegier. Utifrån denna förförståelse kommer CRUSH att undersöka i vilken grad bostadsmarknaden idag är på väg mot ett dysfunktionellt tillstånd, och vilka insatser som kan göras för att förhindra en sådan utveckling. Bostadsfrågan utgör kärnan för nya ekologiska och klimatsmarta lösningar, social rättvisa och hälsa, och är central för urban ekonomisk utveckling.

Sammantaget är bostadsfrågan nyckeln till livskvalitet i vardagen. Projektet syftar till att undersöka institutionella ramar och förutsättningar för bostadsstyrning i relation till aktörer, sociala rörelser och boende i en kollaborativ forskningsprocess.nya ekologiska och klimatsmarta lösningar, social rättvisa och hälsa, och är central för urban ekonomisk utveckling. Sammantaget är bostadsfrågan nyckeln till livskvalitet i vardagen. Projektet syftar till att undersöka institutionella ramar och förutsättningar för bostadsstyrning i relation till aktörer, sociala rörelser och boende i en kollaborativ forskningsprocess.

Description in English

CRUSH brings together the five largest research environments for urban and housing research in Sweden and is a research platform that engages critically with urban sustainability in general and Sweden?s acute housing crisis in particular. CRUSH acknowledges that sustainable outcomes can never be of universal benefit to all, that they will have different meanings for different social groups, and that these meanings can be in conflict with each other. The triad of social, economic and ecological sustainability was originally designed not as a potential equilibrium but as an illustration of conflicts between opposing interests. Definitions and concepts of sustainability are embedded in processes of empowerment and disempowerment. Sustainability therefore always presupposes an understanding of the notions of justice and injustice. If not, sustainability becomes an empty signifier that may hide specific interests. Within this perspective, CRUSH will investigate to what extent the housing market is assuming a dysfunctional state, and what measures can be taken to prevent this. Housing is at the core of new ecological and climate smart development, social justice and well-being, the pivot of urban economic development, and plays a key role in the quality of everyday life. The project aims to investigate the institutional conditions and policy options for housing governance in relation to stakeholders, social movements and citizens in a collaborative manner.

Senast uppdaterad av Magnus Jando