Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Bortom mixade metoder: Metodologier för datamättade världar

Kontaktperson: Martin Berg
Ansvarig: Martin Berg
Medarbetare: Maria Engberg och Suzan Boztepe
Finansiär: Malmö universitet, forskningsprogrammet Data Society
Tidsram: 2019-01-01 -- 2023-08-31
Forskningsprogram: Data Society
Fakultet/institution: Fakulteten för teknik och samhälle, Institutionen för datavetenskap och medieteknik

Digitala teknologier och nya dataformer är i ökande grad del av våra vardagsliv och förändrar förutsättningar för hur humanistiska och samhällsvetenskapliga forskare kan utforska världen. Digitalisering och datafiering, som dessa omvandlingsprocesser benämns, erbjuder forskare nya former av information och möjligheter till dataanalys. Samtidigt upplever forskare det svårt att välja vad som kan och bör betraktas som data i en värld som i hög grad är att betrakta som datamättad.

Detta forskningsprojekt utvecklar kunskap om vad det innebär för humaniora och samhällsvetenskap att bedriva forskning i samtida datamättade sammanhang. Under fyra års tid kommer detta projekt att utveckla en samling metoder och metodologier som för samman kärnfrågor från samhällsvetenskap, humaniora och tekniska vetenskaper med ett särskilt fokus på spänningen mellan olika sätt att föreställa sig, känna igen och engagera sig i och med digitala data. Detta projekt tar sin utgångspunkt i tre forskningsområden som över tid kommer att utökas till nya områden samtidigt som en upprepad och forskningsbaserad metodologisk utvecklingsprocess pågår där resultat from de olika forskningsområdena knyts samman. 

Description in English

Digital technologies and novel forms of data are increasingly forming part of and changing how researchers in the humanities and social sciences explore the world. Digitalisation and datafication, as these transformative processes are labelled, offer researchers new forms of information and possibilities for data analysis. At the same time, researchers find it increasingly difficult to decide what should and would count as data in a data-saturated world and choose suitable methods for analysing them.

This research project advances current understandings of what it means for the humanities and social sciences to engage in research in contemporary data-saturated worlds. Throughout its projected lifespan of four years, the research project will develop a series of methods and methodologies that bring into dialogue core aspects of the social sciences, humanities, and technological sciences with a specific focus on the tension between different ways of imagining, recognising and engaging with digital data. This project takes its point of departure in a series of 'research sites' that, over the years, will be extended into new sites while constantly engaging in iterative processes of methodological development that ties together results from the different research sites. 

Senast uppdaterad av Magnus Jando