Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Bestående arbetslöshet på lokala arbetsmarknader och lokal utveckling

Kontaktperson: Peter Håkansson
Ansvarig: Peter Håkansson
Medarbetare: Helena Bohman, Peter Palm och Magnus Andersson
Samarbetspartner: Prof Mihail Arandarenko, Belgrade University Dr Mladen Stamenković, Belgrade University Dr Predrag Bejaković, Institute of Public Finance in Zagreb Prof Željko Mrnjavac, University of Split Dr Danijel Nestić, University of Zagreb Dr Miroslav Beblavy, Cent
Finansiär: Riksbankens jubileumsfond, RJ.
Tidsram: 2017-01-01 -- 2018-12-31
Fakultet/institution: Fakulteten för kultur och samhälle, Urbana studier
Hemsida: https://saarelgroup.wordpress.com/

Bestående hög lokal arbetslöshet är ett problem över hela världen. I strukturomvandlingsprocesser utvecklas regioner olika, vilket resulterar i ökande arbetslöshet i en region och sjunkande arbetslöshet i en annan. I den neoklassiska teorin kommer dessa skillnader att jämnas ut till följd av löneskillnader mellan regionerna och mobilitet. I verkligheten har det dock visat sig att skillnaderna mellan regionerna har varit bestående, bl.a. beroende på att bostadsmarknaden motverkat mobilitet.

Syftet med detta projekt är att analysera och jämföra bestående skillnader i arbetslöshet mellan lokala arbetsmarknader i Skandinavien med före detta socialistländer i Centraleuropa. Detta kommer att ske under fem workshops, vilka äger rum i Malmö (Sverige), Bratislava (Slovakien), Belgrad (Serbien), Zagreb (Kroatien) och Haugesund (Norge). Varje workshop kommer att vara två dagar och bestå av fyra delar.

Under den första delen kommer värddelegationen att presentera situationen i landet och landets politiska intentioner. Den andra delen kommer att fokuseras på ett specifikt tema; ett tema för varje workshop. Under den tredje delen kommer varje delegation att presentera data som beskriver situationen i deras land och under den fjärde delen kommer en gemensam EU-ansökan att diskuteras. Projektet förväntas bland annat leda till gemensamma forskningspublikationer, konstruktion av en databas med information om lokala arbetsmarknader, fastighetsmarknader och transport.

Description in English

Persistent and high local unemployment is a major problem all over the world. In transition processes regions develop diversely, resulting in increasing unemployment in some regions and decreasing in others. In neoclassical theory this will even out over time, due to wage differentials and mobility. In real life, however, regional differences often remain, due to, among other things, the housing market offset mobility.

The aim of this project is to analyse and compare persistent unemployment on local labour markets in Scandinavia and post-socialist countries in Central and Eastern Europe (CEE) from a defined perspective. Five workshops will take place in Malmö (Sweden), Bratislava (Slovakia), Belgrade (Serbia), Zagreb (Croatia) and Haugesund (Norway). Each workshop will be two days long and contain of four sections.

In the first section the host delegation presents the situation, policy and governmental initiatives of the country. The second part of the workshop will focus on a specific research theme; one theme for each workshop. In the third section, each delegation will present data on the situation in their country and in the fourth section of each workshop an EU-application will be discussed. Output of the project is among other things to establish joint research publications among the members, to build up a database with information on local labour markets, real estate markets and transportation and to develop research joint applications.

Senast uppdaterad av Magnus Jando