Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

BDNF, impulsivitet och undvikande coping hos personer som gjort suicidförsök

Kontaktperson: Charlotta Sunnqvist
Ansvarig: Åsa Westrin
Medarbetare: Livia Ambrus
Samarbetspartner: Lunds universitet
Finansiär: Lunds universitet
Tidsram: 2012-05-01 -- 2016-09-30
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för vårdvetenskap

Brain-derived neurotrophic factor, BDNF, är ett viktigt protein som tillhör gruppen neurotrofiner som agerar som nervtillväxtfaktorer i det centrala nervsystemet. Personer som gjort ett suicidförsök undersöktes för att finna riskfaktorer för suicidalt beteende, såsom undvikande coping strategier, dysfunktionella personlighetsdrag som impulsivitet och hyperaktivitet av Hypotalamus-hypofysen-binjurarna, HPA-axeln. Projektet fann att personer med viss variant av BDNF genen använder mer undvikande coping strategier i samband ned stress och impulsivt beteende.

Description in English

Brain-derived neurotrophic factor, BDNF, is an important protein for neuroplasticity and neurogenesis. Suicidal persons was investigated with focus on possible risk factors for suicidal behaviour such as avoidant focused coping, dysfunctional personality traits like impulsiveness and hyperactivity of the Hypothalamic-Pituitary-adrenal, HPA axis. The project found that there are associations between them.

Senast uppdaterad av Magnus Jando