Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Bakom Algoritmen: En studie om programmerare och logikerna bakom dess arbete

Contact person: Jakob Svensson
Responsible: Jakob Svensson
Funding: Vetenskapsrådet
Timeframe: 2018-01-15 -- 2020-01-15
Forskningsprogram: Data Society
Faculty/Department: Faculty of Culture and Society, Culture, Languages and Media

Algoritmer är på dagordningen som flertalet uppmärksammade kontroverser på senaste tiden påvisar. Facebook har till exempel råkat i blåsvärder för hur deras algoritm rangordnar nyheter i deras nyhetsflöde. Amazon har anklagats för att vara homofobiskt då deras algoritm sorterade bort böcker med homosexuella teman. Google har anklagats för att vara rasistiskt på grund av deras bild-söknings-algoritm gav olika resultat för tre svarta jämfört med tre tvita tonåringar. Forskare har också funnit att genusskillnader överdrivs i sök- algoritmer och att svarta människor inte känns igen av ansikts-igenkännings-algoritmer. Microsoft har kritserats för deras chattprogram Tay som började använda obscent och rasistiskt språk efter att ha interagerat med Twitter-användare.

Det hävdas således att forskningen inom området för sociala medier och kommunikation har tagit en algoritmisk vändning. Detta är dock en ganska ensidig forskning. Genom att anta ett sociologisk perspektiv och förstå algoritmer som icke-neutrala och som socialt konstruerade, fokuserar projektet på mäniskorna bakom algortmen. Genom att vara konstruerade av människor, inkodas algoritmer med mänskliga avsikter som ibland uppfylls och ibland inte. Algoritmer påverkas således av olika regler, ideal, uppfattningar och olika kulturer i vilka dess skapare verkar. En studie om människorna bakom algoritmerna är därför central om vi avser föra en informerad diskussion om makt och skiftande maktrelationer i dagens digitaliserade samhällen. Trots detta har människorna bakom algoritmerna i stort sett ignorerats i empiriska studier. Här kommer projektet att bidra med kunskap.

Frågeställningen projektet syftar till att besvara är: Vilken logik, eller kombination av logiker, ligger bakom praktikerna att utforma, designa och programmera algoritmer? Denna fråga kommer att besvaras genom en studie av programmerare och deras avsikter, uppfattningar, regler, ideal, olika kulturer och hur detta spelar in deras arbete med algoritmer. Frågan kommer att behandlas i två olika studier. Den första studien baseras på intervjuer och riktar in sig på mjukvaruingenjörer, programmerare och algoritm-designers på sociala medieorganisationer och i sökmotor-företag, i Sverige liksom utomlands. Den andra studien är etnografisk och kommer att genomföras på en nyhetsredaktion på en av Sveriges ledande morgontidningar. Studien kommer att fokusera på hur programmerare arbetar med tidningens hemsida och placeringen av nyheter på denna.

Beskrivning på svenska

Algorithms are on the agenda today. It is argued that thinking within the field of social media and communication has taken an “algorithmic turn”. This project contributes to this turn with a much-needed sociological approach to research on algorithms by focusing on the humans behind them. Hence, algorithms are understood as non-neutral and as socially constructed. Being engineered by humans, they embody rules, ideals, imaginations/ perceptions and different cultures. They are encoded with human intentions that may or may not be fulfilled. A study of the humans behind the algorithms is therfore pivotal if we intend to have an informed discussion of power and shifting relations of power in contemporary digitalized societies. Still, algorithm programmers and software engineers have largely been ignored in empirical studies.

The research question this two-year project seeks to answer is: What logic, or combination of logics, informs the practices of designing and programming algorithms? This question will be answered through a study software engineers and their intentions in two different studies. The first study study is based on interviews targeting software engineers, algorithm programmers and designers at social media and search engine organizations in Sweden and abroad. The second will be an ethnography conducted at a leading Swedish daily newspaper. The focus will be the newspapers webpage and the work with ranking and placing of news stories onit. 

Senast uppdaterad av Magnus Jando