Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Forskning om sexuella gråzoner

Vi vill undersöka varför oklara sexuella situationer bland unga uppstår" - Lars Plantin, professor i socialt arbete och Charlotta Holmström universitetslektor.
Samtycke till sex kan vara svårtolkat. Signaler kan feltolkas och leda till sexuella möten som den ena parten inte vill vara med om. Forskare vid Malmö universitet undersöker nu hur unga människor resonerar kring gränsdragningar i sexuella situationer.

 

Holmstöm Plantin_puff2

Charlotta Holmström, universitetslektor, och Lars Plantin, professor, utgår från att ungdomar kan uppfatta och definiera sexuella situationer och sexuellt samtycke utifrån olika normsystem. Svårigheter uppstår när man som ung ska tolka och navigera bland dessa normer. 

– Vi lever i ett samhälle som omgärdas av en rad olika och ibland motstridiga sexuella budskap, säger Charlotta Holmström.  

Å ena sidan förväntas man som ung vara sexuellt aktiv med fler sexpartners och ha stor sexuell handlingsfrihet och sexlust. Å andra sidan finns normer som reglerar ungas sexualitet, normer som är relaterade till föreställningar om kön, ålder, religion och kultur.

– Det är här missförstånd kring sexuella gränsdragningar, svårtolkade och ibland problematiska situationer kan uppstå, fortsätter Lars Plantin. 

Forskarna vill belysa resonemang kring sexuella gränsdragningar och det som kallas gråzoner mellan ett ja och ett nej. Hur talar och tänker ungdomar själva om detta? Vilka är ungdomars tolkningar av sexuella gränsdragningar? Vilka strategier har de för att undvika problematiska situationer? 

– Resultaten från studien kan användas av alla som möter och arbetar med ungdomar som tampas med de här frågorna. Det berör skolväsendet, hälso- och sjukvården, rättsväsendet och socialtjänsten, säger Charlotta Holmström.

Läs mer om vår sexologiforskning på Malmö universitet

Senast uppdaterad av Maria Crona