Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Samarbeta med universitetets forskare

Fördelarna är många när akademi och näringsliv möts och  samarbetar. Den kunskapsutveckling som kommer till stånd när  dessa världar möts går sällan att uppnå på egen hand. Genom att samarbeta med våra forskare kan du dra nytta av universitetets kunnande i utvecklingen av din organisation.

Via Malmö universitet är det även möjligt att samverka med andra företag, organisationer eller med forskare vid andra universitet och högskolor. 

Samarbeta med forskare

Senast uppdaterad av Magnus Jando