Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Seminarier

Seminarierna hålls onsdagar mellan kl. 15.00 (prick!) och 16.15 i Niagarahuset på Nordenskiöldsgatan 1 i Malmö. De är kostnadsfria och öppna för alla men föranmälan krävs.

Anmäl dig genom att skicka ett mail till Camilla Lekebjer.

CTA-seminariet våren 2018

21 februariPhoto Maria Gullander_168x168px
Maria Gullander: 
Systematic work environment management in a complex organisation

The presentation will cover how a large organization (http://www.novonordisk.com) systematically work with psychosocial job factors in order to prevent the occurrence of negative behavior among the organizational members. Maria will present how the improvement of psychosocial work environment is implemented and organized. Specific focus will be on how leaders and HR-professionals are trained in assessing and dealing with challenges related to demands, conflicts and adverse events.

Maria Gullander holds a PhD in Epidemiology and Health Science and is currently employed as Project Manager at Occupational Health & Safety, Novo Nordisk, Denmark.

Språk: Engelska
Tid: 15.00-16.15
Samling kl. 14.45 på entréplan vid receptionen för alla externa besökare
Plats: Rum NIC0826, plan 8, C-huset, Niagara, Nordenskiöldsgatan 1

 

21 marsPhoto Michael Ertel_168x168px
Mikael Ertel: Comparison of strategies and policies on psychosocial risks in European countries

Psychosocial risks are perceived as more challenging than other risks by many organisations and so there is a growing interest in comparing strategies and policies on psychosocial risks in European countries. In this context, the main results of a research project conducted by BAuA will be presented. A qualitative case study approach was used to gain a deeper understanding of processes and actors involved in the management of psychosocial risks in Denmark, Sweden, Spain and the UK. In-depth interviews with key Occupational Safety and Health (OSH) players in 10 ten organizations were conducted, supplemented by interviews with national experts and the analysis of relevant documents. Commonalities and differences in terms of OSH „cultures“ were found among the countries. In addition, preliminary results of an ongoing research project on the validation of the Psychosocial Safety Climate (PSC) questionnaire in Germany will be presented.

Michael Ertel, sociologist, has been working as a researcher at the Federal Institute for Occupational Safety and Health (BAuA) in Berlin for 25 years. His main interests are in the field of organisational, national and european policies on work-related stress.

Språk: Engelska
Tid: 15.00-16.15
Samling kl. 14.45 på entréplan vid receptionen för alla externa besökare
Plats: Rum NIC0826, plan 8, C-huset, Niagara, Nordenskiöldsgatan 1

 

25 aprilPhoto Fredrik Baathe_168x168px
Fredrik Bååthe: The interplay between professional fulfillment, organizational factors and quality of care

Improving quality of care is one of the key challenges for healthcare. Traditionally quality improvement had a focus on what is called “the Triple Aim”: i) enhancing patient care, ii) improving population health and iii) reducing per capita costs. More recently researchers have argued for the need to expand this towards “the Quadruple Aim”, where also well-functioning and supportive work environment is included as central targets for healthcare development. This can be illustrated by the saying “Care of the Patient Requires Care of the Provider”.

This presentation will look into how physicians experience the interplay between professional fulfillment, organizational factors and quality of care. The presentation will also introduce an interactive research model. This processual research process resonates with recommendations from a recent study promoting a deliberate collaborative process as a key to promote engagement amongst physicians. The model pays attention to local clinical relevance and strives to develop knowledge beneficial to clinicians as well as academics.

Fredrik Bååthe, PhD in Medical sciences, is currently project leader for the IDOQ-study (Interactions between Doctors’ professional fulfillment/satisfaction, Organizational aspects and Quality of care) at the Institute for Studies of the Medical Profession, Oslo, Norway.

Tid: 15.00-16.15
Samling kl. 14.45 på entréplan vid receptionen för alla externa besökare
Plats: Rum NIC0929, plan 9, C-huset, Niagara, Nordenskiöldsgatan 1

 

23 majLydia Kwak_168x168px
Lydia Kwak: Att främja användning av evidens-baserade metoder i praxis – hur gör man?

Mycket kunskap finns om vad som har betydelse för hälsa och ohälsa, men ibland är det svårt att genomföra förändringar på arbetsplatsen. Presentationen kommer att handla om hur man på bästa sätt kan främja användning av evidens-baserade metoder i praxis. Lydia Kwak kommer att använda sitt AFA- finansierade implementeringsprojekt som exempel. Syftet med detta projekt är att utveckla och utvärdera implementeringsstrategier för att stödja skolor i att arbeta systematiskt med sin arbetsmiljö genom att tillämpa Riktlinjer för psykisk ohälsa på arbetsplatsen inom sin verksamhet. Presentationen kommer därmed att handla om faktorer som kan påverka implementeringen samt strategier som möjliggör en framgångsrik implementering av evidens-baserade insatser.

Lydia Kwak är docent i hälsopromotion vid enheten för Interventions- och Implementeringsforskning för arbetshälsa, Institutet för Miljö Medicine, Karolinska Institutet. Hennes forskning fokuserar i huvudsak på hur man på bästa sättet kan främja hälsa på arbetsplatsen.

Språk: Svenska
Tid: 15.00-16.15
Samling kl. 14.45 på entréplan vid receptionen för alla externa besökare
Plats: Rum NIC0929, plan 9, C-huset, Niagara, Nordenskiöldsgatan 1

 

Tidigare seminarier

CTA seminarier, hösten 2017

6 september Employee recognition and well-being at work with Anna Pfeiffer, an independent work-life coach with a PhD in Organization Studies from Lund University. Seminariet hålls i NIC0826

11 oktober Hållbart chefskap med Linda Corin, doktor i arbetsvetenskap och numera verksam som utvecklingsledare i organisatorisk och social arbetsmiljö vid Institutet för Stressmedicin, Västra Götalands Regionen. Seminariet hålls i NIA0411

13 december Organisatorisk arbetsmiljö – inte bara stress och ledarskap med Lisbeth Rydén, doktorand i företagsekonomi/organisation vid Centrum för bank och finans (CEFIN) vid Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm. Seminariet hålls i NIA0606

CTA seminarier, våren 2017

Vårens seminarier tar upp ämnen som berör den aktuella forskningen på CTA.

25 januari "Privata angelägenheter på arbetstid" med Lars Ivarsson, Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Seminariet hålls i NIC0929

22 februari "Individual’s work-life experiences: A question of balance, conflict, enrichment, integration or segmentation" med Jean-Charles E. Languilaire, Malmö högskola. Seminariet hålls i NIC0826

22 mars "Populär eller legitim - myndighetsarbete och sociala medier" med Jan Ljungberg, Göteborgs universitet. Seminariet hålls i NIC0826.

19 april "Mobbning ur olika perspektiv" med Christina Björklund, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet. Seminariet hålls i NIC0826

31 maj "Hur sjukvården gjorts granskningsbar: framväxten av granskningssamhället och konsekvenser för de medicinska professionerna" med Elin Funck, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet i Växjö. Seminariet hålls NIC0929.  

CTA seminarier, hösten 2016

Temat för CTAs seminarier hösten 2016 var "Perspektiv på ledarskap". Höstens seminarieserie belyste ledarskap ur olika perspektiv där genus, globalisering och hälsa är några utgångspunkter. 

14 september "Empowerment som mål och som medel" med Per-Anders Tengland, Malmö högskola. 

5 oktober "Looking into the box: Verksamhetsnära kommunala omsorgschefer reflekterar över arbetssituation och chefsroll" med Marie-Louise Österlind, Kristianstad universitet.

3 november "Assessing the psychosocial work environment" med Maren Formazin, Federal Institute for Occupational Safety and Health (BAuA), Berlin.   

 7 december "Ledarskapsbeteenden för god hälsa och arbetsmiljö – ett chefs-
och medarbetarperspektiv" med Elena Ahmadi, Högskolan i Gävle.  

14 december "Leadership Varieties" med Alexander Styrhre, Göteborgs universitet. 

Senast uppdaterad av Camilla Lekebjer