Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

CTA-seminariet: Arbetsliv i förändring

CTA:s seminarieserie behandlar olika aspekter av tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering. Seminarierna hålls vanligtvis onsdagar mellan kl. 15.00 (prick!) och 16.15 i Niagarahuset på Nordenskiöldsgatan 1. De är kostnadsfria och öppna för alla men föranmälan krävs.

Anmäl dig genom att skicka ett mail till Ewa-Marie Siwerson.

CTA-seminariet våren 2019

20 februari: 15.00–16.15

Lokal: Niagara A0513

Hope Witmer: The oak and the willow against the wind. Gendering resilience – a critical feminist perspective of organizational resilience.

Organizations and institutions are having to respond quickly to technological, political and social changes, factors that require resilience to adapt and transform to rapidly shifting conditions. Current definitions of resilience often associate resilience with characteristics such as strength, active decision making and heroic expressions of leadership that entail individual acts of heroism in line with a certain type of masculinity. This seminar will present a gendering resilience model. The model uses the feminist perspective as an analytical lens to make gender visible in organizations, to encourage equity and allow space for diverse voices. The purpose of the gendering resilience model is to challenge current and dominant conceptualizations of organizational resilience and to encourage inclusivity through systemic analysis of gendered structures, gendered actions and gendered language.

Hope Witmer, PhD in Applied Management with a focus on Leadership and Organizational Change, Assistant professor in Leadership and organization, at the Department of Urban Studies Malmö University, Sweden. She is primary lecturer and director of the Leadership for Sustainability Master's program and a researcher at the center for worklife evaluation studies (CTA, Malmö University). Her research areas include leadership and organization from a resilience, sustainability and gender perspective.

20 mars: 15.00–16.15

Lokal: Niagara: A0406

Jonas Axelsson: Lojaliteters underskattade betydelse i arbete och övrigt liv

Lojalitet är ett fenomen som på många sätt är utforskat – bland annat i etiska, juridiska eller företagsekonomiska sammanhang. Det som i hög grad saknas är dock forskning som lyfter fram lojalitet som ett fundamentalt fenomen i människors liv och i samhället. På detta sätt är lojalitetens betydelse underskattad.

Jonas Axelsson har, tillsammans med kollegan Markus Arvidson, under cirka tio års tid arbetat med begreppet lojalitet. De har bland annat argumenterat för att lojalitet är ett grundläggande fenomen i det sociala livet. "Vi människor fungerar som så, att vi mer eller mindre automatiskt utvecklar olika lojaliteter. För att förstå exempelvis hur arbetslivet fungerar, är en fördjupad förståelse av lojalitet nödvändig. Lojalitet är ett mycket mångfacetterat fenomen. Lojalitet kan handla om alltifrån den juridiska lojalitetsplikten i ett anställningsförhållande, till en självlojalitet inriktad mot exempelvis egna livsprojekt. Lojalitet finns bland annat i både frivilliga och ofrivilliga former. I vårt arbete med begreppet lojalitet har vi gått igenom olika faser. Ett steg var att fokusera olika grundläggande former av lojalitet. För närvarande är vi i en annan fas där främst lojalitetskonflikter är i fokus."

Phd Jonas Axelsson är lektor i arbetsvetenskap på Handelshögskolan vid Karlstads universitet och forskar om lojalitet i arbetslivet.

Läs artikeln Lojalitetens sociala former – om lojalitet och arbetsliv, av Markus Arvidson och Jonas Axelsson

3 april: OBS! tiden 13.00–15 med fika

Lokal: Niagara: A0507

Louise Bringselius: Styrning och ledarskap i offentlig sektor – ett uppdrag om tillit

Kraftig kritik har riktats mot styrningen och ledarskapet i offentlig sektor under senare år. Man har talat om detaljstyrning, överbyråkratisering, onödigt mycket kontroll och mätande, en inhuman personalpolitik och dålig arbetsmiljö. Som svar på kritiken har regeringen genomfört en tillitsreform. Ett centralt inslag är den statliga utredningen Tillitsdelegationen, med uppdrag att utreda hur välfärdssektorn kan styras och ledas med ökad tillit till sina professioner, det vill säga till medarbetare och chefer längst ut i styrkedjan. Genom att skapa ökat handlingsutrymme för dessa grupper, är tanken att vi ska kunna skapa ökad kvalitet i välfärdstjänsterna, samtidigt som arbetsmiljön förbättras. Detta ligger helt i linje med stora delar av bland annat organisationsforskningen, men utmaningen är att konkretisera vad det kan innebära i organisationernas praktik. I juni 2018 överlämnades Tillitsdelegationens huvudbetänkande, tillsammans med en forskningsantologi och ett delbetänkande kring tillsynen.

Tillitsdelegationen har haft ett ovanligt brett samarbete med forskarsamhället. Kärnan i huvuduppdraget var de tolv försöksverksamheter som följdes av forskare och redovisades i forskningsantologin. I samråd med dessa forskare har Tillitsdelegationen föreslagit ett ramverk, där grundtankarna bakom uttrycket ”tillitsbaserad styrning och ledning” samlas. Vid detta seminarium presenteras ramverket samt slutsatserna från de tolv försöksverksamheterna. Även det arbete som pågår idag introduceras. Tanken är att sedan diskutera hur man praktiskt kan arbeta för att skapa mer utrymme för professionerna, samtidigt som det också finns utrymme för kontroll och ansvarsutkrävande. Vi kommer också diskutera vilka särskilda förutsättningar som råder i statsförvaltningen, jämfört med kommuner och regioner. Delar av Tillitsdelegationen finns på plats och det kommer finnas goda möjligheter till diskussion. Seminariet är ett samarrangemang mellan utredningen och Malmö universitet och det bjuds på fika i pausen.

8 maj: 15.00–16.15

Lokal: Niagara: A0507

Eva Gemzøe Mikkelsen: Mobning og konflikter på arbejdspladsen

Erhvervspsykolog Eva Gemzøe Mikkelsen er lektor på Syddansk Universitet. Eva har forsket i mobning og konflikter på arbejdspladsen i over 20 år. Hun har publiceret en række artikler og kapitler i internationale videnskabelige tidsskrifter og bøger og er hovedforfatter til bogen ”Mobning på arbejdspladsen – årsager og løsninger” samt håndbogen ”Forebyggelse af mobning på arbejdspladsen”. Sideløbende med sit arbejde som lektor, holder Eva foredrag og kurser samt rådgiver arbejdspladser ift. hvordan de kan forebygge og håndtere konflikter og mobning.

Senast uppdaterad av Camilla Lekebjer