Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Konferensprogram

Konferensen hålls i Niagara, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö.

18 oktober 2018


09.00-10.00
   Registrering och fika
10.00-10.45   Välkomna och inledning
10.45-11.30   Keynote-föreläsning:Safety first! Ja, fast inte alltid. Marianne Törner, Arbets- och miljömedicin vid Göteborgs universitet
11.45-13.00   Pass 1

Spår A: Organisering och ledning
Första linjens chefer

 • Cecilia Cervin, Malmö universitet: Första linjens chefers organisatoriska och sociala säkerhetsklimat inom vård och omsorg - risker och möjligheter
 • Lise-Lotte Hamfelt, Arbetsmiljöverket: Chefers arbetsmiljö inom vård och omsorg var i behov av tillsyn
 • Anders Edvik, Malmö universitet: Vem ansvarar för vår arbetsmiljö? Att vara arbetstagare och arbetsgivare i en och samma roll

Spår B: Arbetslivets relationer
Lojalitet och informella kontrakt

 • Jonas Axelsson, Karlstads universitet: Negative and positive loyalty
 • Markus Arvidson, Karlstads universitet: Lojalitetskonflikter hos fakultetsadministratörer – en explorativ studie
 • Linda Weidenstedt, Ratio - Näringslivets Forskningsinstitut: Brott mot anställningsavtalets informella åtaganden och förväntningar: En sociologisk analys av AD-domar

Spår C: Arbetsliv och samhälle
In- och utträde i arbetslivet

 • Per Germundsson, Malmö universitet: Unga med funktionsnedsättning på den flexibla arbetsmarknaden
 • Daniel Nyberg, Malmö universitet och University of Newcastle, Australien: Processes of domination in the contemporary workplace: Managing disputes in the Swedish health care sector (Eng)
 • Charlotta Stern, Ratio - Näringslivets forskningsinstitut och Stockholms universitet: Att manövrera mellan företagets bästa och skyddet av anställda – komplexiteten i LAS för mindre tillverkande företag

13.00-14.00   Lunch
14.00-15.15   Pass 2

Spår A: Organisering och ledning
Bedömning och risker

 • Gerolf Nauwerck, Uppsala universitet: Att gå en rond mot IT-problem i arbetslivet. En kvalitativ studie av en framväxande praktik
 • Lisbeth Rydén, Kungliga Tekniska Högskolan: Två bedömningar av samma underlag - vad är egentligen den organisatoriska arbetsmiljörisken?
 • Sofia Wikman, Högskolan i Gävle: Säkerhetsarbete i statliga myndigheter - stabilt men inte tillräckligt habilt

Spår B: Arbetslivets relationer
Samarbetets komplexitet

 • Hanne Berthelsen, Malmö universitet: Den organisatoriska och sociala arbetsmiljöns betydelse för tandvårdskvalitet
 • Anna Pfeiffer, Independent coach/consultant: Making employee recognition work (Eng)
 • Cecilia Franzén, Malmö universitet: Svårigheter med organisatorisk utbildning för att utveckla teamarbete - exempel från tandvården

Spår C: Arbetsliv och samhälle
Arbete och samhälle i omvandling

 • Peter Håkansson, Malmö universitet: Labour Migration and Housing Policy in Sweden 1739–1982
 • Lena Lindskog, Arbetsmiljöverket: Friska arbetsplatser för alla åldrar Inspektionsinsatsen inom EU-kampanjen 2017
 • Maria Svenér, Malmö universitet: Professionalisering – för vem och varför?

15.15-15.45   Fika och posters

Posters

 • Anna Larsson & Kerstin Nilsson, Lunds universitet: Hållbart arbetsliv för alla åldrar i Helsingborgs stad
 • Hanne Berthelsen, Malmö universitet: The first steps of adaptation of Psychosocial Safety Climate for use in Sweden
 • Hanne Berthelsen, Malmö universitet: Is organizational justice associated with perceived quality of care and affective commitment? – A multilevel study
 • Josefin Björk, Malmö universitet: Copenhagen Psychosocial Questionnaire – COPSOQ  – en demonstration av ett datorbaserat verktyg för att mäta den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.
 • Kristoffer Holm, Lunds universitet: Ohövliga beteenden i arbetslivet, organisatoriska faktorer, arbetsplatsmobbning och välbefinnande – Resultat från en pilotstudie
 • Martin Geisler, Hanne Berthelsen & Tuija Muhonen, Malmö universitet: Att behålla socialsekreterare - Betydelsen av kvalitet i arbetet och psykosocialt säkerhetsklimat för engagemang, arbetstillfredsställelse och involvering på arbetsplatsen

15.45-17.00   Pass 3

Spår A: Organisering och ledning
Organisatorisk arbetsmiljö: Säkerhet och risker

 • Eva Karsten, Arbetsmiljöverket: Hållbart arbetsliv inom Socialtjänsten
 • Kettil Nordesjö, Malmö universitet: Socialtjänstchefers uppfattningar om säkerhet i risksamhället – en fenomenografisk ansats
 • Lisbeth Rydén, Kungliga Tekniska Högskolan: Komplexitet, maskinorganisering och arbetsmiljörisker

Spår B: Arbetslivets relationer
Kränkningar i arbetslivet

 • Rebecka Cowen Forssell, Malmö universitet: Cyberbullying in a boundaryless working life – Distortion of the private and professional face on social media
 • Anneli Matsson, Malmö universitet: Fenomenet Ostracism inom ramen för arbetsplatsmobbning; Om utfrysning, pakter och utmanövrering inom human service organisationer
 • Gabriella Scaramuzzino, Lunds universitet: Näthat som ett arbetsmiljöproblem: en jämförande studie av hat, hot och kränkningar mot socialarbetare, lärare och journalister

Spår C: Arbetsliv och samhälle
Jämställdhet och samverkan

 • Jonas Gabrielsson, Högskolan i Halmstad: Från forskning till praktik: Innovationsdrivande samverkan i mötet mellan näringsliv, lärosäten och offentlig sektor
 • Tuija Muhonen, Malmö universitet: Jämställdhetsintegrering – forskning och praktik
 • Cristina Liljeroth, Malmö universitet och Helena Casu Häll, Polismyndigheten: Samverkan mellan universitet och polisutbildning för jämställdhetsintegrering av verksamheten

19.00   Malmö stad bjuder på konferensmiddag i Rådhuset.

19 oktober 2018


09.00-09.45   Keynote-föreläsning: Komplexitet och kollektiv intelligens i organisationer - ett mikrosystemperspektiv. Philip Runsten, Handelshögskolan i Stockholm
10.00-11.15   Pass 4

Spår A: Organisering och ledning
Ledarskap för komplexitet

 • Gisela Bäcklander, Kungliga Tekniska Högskolan: Självledarskap i kontext - Förutsättningar och utmaningar. Presentation av avhandlingsstudier
 • Kristian Stålne, Malmö universitet: En metateoretisk analys av ledarskapsutveckling i komplexare roller och organisationsdesign
 • Hope Witmer, Malmö universitet: Organizational resilience: Assess, adapt, transform  (Eng)

Spår B: Arbetslivets relationer
Rummet och digitaliseringen

 • Sandra Jönsson, Malmö universitet: Digitalisering - möjligheter och utmaningar
 • Tuija Muhonen, Malmö universitet: Vad händer med arbetsmiljön när man inom akademin flyttar från cellkontor till flexkontor?
 • Charlotte Petersson, Malmö universitet: Outdoor Office Work – initial findings from an interactive research project exploring ways of integrating urban outdoor spaces into everyday working life

Spår C: Arbetsliv och samhälle
Tillitsbaserad styrning

 • Magnus Erlandsson, Malmö universitet: Tillitsbaserad styrning och tillsyn av professioner – problem och möjligheter.

11.15-11.45   Fika
11.45-12.30   Panel: Att utvärdera i en komplex värld - utmaningar och möjligheter i utvärderingspraktiken. Deltagare: Rebecka Fingalsson, Malmö universitet, Kettil Nordesjö, Malmö universitet, Sofia Rönnqvist, Sweco Society. Moderator: Lisbeth Rydén, EllErr Konsult.
12.30-13.00   Avslutning
13.00-14.00   Lunch

Mindre justeringar av programmet sker löpande.

Senast uppdaterad av Camilla Lekebjer