Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Konferens 2018: Utmaningar och möjligheter i det komplexa arbetslivet

Utmaningar och möjligheter i det komplexa arbetslivet

Dagens arbetsliv och organisationer präglas av en allt större komplexitet. Verksamhetsmålen är fler och ibland motsägelsefulla - processer och samverkande faktorer svåröverskådliga. Hur kan vi organisera oss för att hantera ett allt mer komplext arbetsliv? Hur handskas vi med de utmaningar som uppstår? Det är frågorna som ligger till grund för konferensens tema, Utmaningar och möjligheter i det komplexa arbetslivet.

Syftet med konferensen är att skapa en mötesplats där aktuella arbetslivsfrågor presenteras och diskuteras av forskare, doktorander och yrkesverksamma. Under två dagar ges möjlighet att ta del av forskningsresultat och erfarenheter från dagens arbetsliv. Vad kan vi lära oss av varandra? Kan vi tillsammans identifiera nya utmaningar och möjligheter?

Konferensen arrangeras av CTA, Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering vid Malmö universitet.

Läs mer

Senast uppdaterad av Camilla Lekebjer