Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

CTA - Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering

AKTUELLT

Vad får socialarbetare att stanna kvar?

Vad påverkar medarbetares trivsel, lojalitet och engagemang? Läs en artikel om socialarbetares arbetsmiljö skriven av Martin Geisler, Hanne Berthelsen och Tuija Muhonen.  Hur hänger det psykosociala säkerhetsklimatet, krav, stöd, resurser och upplevd kvalitet och mening på jobbet ihop med engagemang, jobbtillfredsställelse och lojalitet? Vad får egentligen socialarbetare att inte vilja byta jobb? Läs artikeln här

Program för CTA-seminariet våren 2019

Vårens seminarieserie har temat "Arbetsliv i förändring". Välkommen!

Se programmet här.

Tar tempen på stressförebyggande arbete

Högsta ledningen i en organisation behöver ta medarbetarnas psykosociala hälsa på allvar. Tidningen Sunt Arbetsliv har intervjuat forskarna Hanne Berthelsen och Tuija Muhonen om att mäta det stressförebyggande arbetet på en arbetsplats. Läs artikeln i Sunt Arbetsliv.

Sandra Jönsson

Forskningsmedel till projekt om arbetsplatsmobbning

Sandra Jönsson vid Institutionen för urbana studier och CTA har tilldelats 3.730.000 kronor från Forte för projektet "Att bevittna arbetsplatsmobbning – Hur påverkar och påverkas den organisatoriska och sociala arbetsmiljön?".

Cecilia Franzén

"Viktigt med balans i tandvårdssystemet"

Tandläkare måste ha handlingsutrymme att göra professionella bedömningar när tandvårdssystemet utvecklas. Cecilia Franzén i Tandläkartidningen.

Nationell studie går ut till 12.000 svenska arbetstagare

Under hösten skickas en frågeblankett ut till 12.000 svenska arbetstagare inom olika branscher och sektorer. Syftet med studien är att undersöka hur arbetsmiljön upplevs i olika grupper på arbetsmarknaden samt att kvalitetssäkra en arbetsmiljöenkät för användning både inom forskning och på svenska arbetsplatser.
   Frågorna i enkäten bygger främst på den tredje internationella versionen av Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ) och undersökningen genomförs av SCB på uppdrag av Dr. Hanne Berthelsen, forskare vid CTA. 

Nationell studie undersöker 12 000 svenska arbetstagares organisatoriska och sociala arbetsmiljö

Ny studie om arbetsmiljön inom Svenska kyrkan

Nu publiceras resultaten av CTA:s medarbetarundersökning inom Svenska kyrkan. Studien vände sig till samtliga präster och diakoner i Svenska kyrkan och tar inte enbart hänsyn till negativa inslag, utan också positiva resurser som påverkar upplevelsen av arbetsmiljön, som social gemenskap och inflytande på arbetsplatsen.
- Arbetet upplevs som meningsfullt, och man har stor möjlighet att påverka sin situation. Samtidigt är det psykiskt påfrestande att jobba inom människobehandlande yrken, och svårt att dra en gräns mellan arbete och fritid, säger Anders Edvik, forskare vid CTA.

Ny studie om arbetsmiljön inom Svenska kyrkan

Norsk tv om arbetsmiljön i Niagara

Öppna kontorslandskap för statsanställda, kan det vara något? Den frågan ställer sig det norska samhällsgranskande tv-programmet Brennpunkt i ett reportage med tema kontor. De besöker bland annat Malmö universitets nybyggda hus Niagara. I inslaget pratar de med Tuija Muhonen, professor och föreståndare för CTA, om arbetsmiljön i huset och om den medarbetarundersökning som hon gjorde tillsammans med Hanne Berthelsen och Susanna Toivanen i samband med flytten till Niagara.

Brennpunkt: Kontoret, Niagara; hvorfor bygger de igjen? 34:22 (9)

Nya miljoner till COPSOQ

I vår påbörjas arbetet med att ta fram normvärden för arbetsmiljön på den svenska arbetsmarknaden. Det är möjligt tack vare ny finansiering från AFA. Normvärden gör det möjligt att jämföra enskilda yrkesgrupper och arbetsplatser med befolkningen i stort.
- Det innebär att arbetsplatser kan gå in och se hur de ligger till när det gäller sådant som arbetsmiljö, arbetstillfredsställelse, stress och kränkande beteende, säger Hanne Berthelsen, forskare vid CTA.
    Det nya anslaget innebär också att det ledande internationella mätinstrumentet för utvärdering av arbetsmiljö, COPSOQ, kommer att kunna fortsätta utvecklas.

Forskare utvecklar kunskap för bättre arbetsmiljö i Sverige

tandis

Hur påverkas av tandvården av tandläkarens arbetsmiljö?

Tjänstetandläkarnas medlemsblad, TTkanalen, skriver om Hanne Berthelsens senaste forskningsprojekt inom CTA, ”Den organisatoriska och sociala arbetsmiljöns betydelse för tandvårdskvalitet”.
- Stress i personalgruppen kan tänkas resultera i många små fel och en patient som upplever att atmosfären är anspänd kan bli lite stramare i musklerna, få mer salivutsöndring och annat som påverkar kvaliteten. Samtidigt vet man att arbetsglädje är ”smittsamt” och kan leda till att man presterar bättre på jobbet, säger Hanne Berthelsen i artikeln.

Arbetsklimatets betydelse för kvaliteten på lagningar undersöks (s 10)

Mer om forskningsprojektet

Senast uppdaterad av Sarah Stancs