Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

CTA - Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering

AKTUELLT

Sandra Jönsson

Forskningsmedel till projekt om arbetsplatsmobbning

Sandra Jönsson vid Institutionen för urbana studier och CTA har tilldelats 3.730.000 kronor från Forte för projektet "Att bevittna arbetsplatsmobbning – Hur påverkar och påverkas den organisatoriska och sociala arbetsmiljön?".

Program för CTA-seminariet våren 2019

Vårens seminarieserie har temat "Arbetsliv i förändring". Välkommen!

Se programmet här.

Cecilia Franzén

"Viktigt med balans i tandvårdssystemet"

Tandläkare måste ha handlingsutrymme att göra professionella bedömningar när tandvårdssystemet utvecklas. Cecilia Franzén i Tandläkartidningen.

Nationell studie går ut till 12.000 svenska arbetstagare

Under hösten skickas en frågeblankett ut till 12.000 svenska arbetstagare inom olika branscher och sektorer. Syftet med studien är att undersöka hur arbetsmiljön upplevs i olika grupper på arbetsmarknaden samt att kvalitetssäkra en arbetsmiljöenkät för användning både inom forskning och på svenska arbetsplatser.
   Frågorna i enkäten bygger främst på den tredje internationella versionen av Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ) och undersökningen genomförs av SCB på uppdrag av Dr. Hanne Berthelsen, forskare vid CTA. 

Nationell studie undersöker 12 000 svenska arbetstagares organisatoriska och sociala arbetsmiljö

Ny studie om arbetsmiljön inom Svenska kyrkan

Nu publiceras resultaten av CTA:s medarbetarundersökning inom Svenska kyrkan. Studien vände sig till samtliga präster och diakoner i Svenska kyrkan och tar inte enbart hänsyn till negativa inslag, utan också positiva resurser som påverkar upplevelsen av arbetsmiljön, som social gemenskap och inflytande på arbetsplatsen.
- Arbetet upplevs som meningsfullt, och man har stor möjlighet att påverka sin situation. Samtidigt är det psykiskt påfrestande att jobba inom människobehandlande yrken, och svårt att dra en gräns mellan arbete och fritid, säger Anders Edvik, forskare vid CTA.

Ny studie om arbetsmiljön inom Svenska kyrkan

Norsk tv om arbetsmiljön i Niagara

Öppna kontorslandskap för statsanställda, kan det vara något? Den frågan ställer sig det norska samhällsgranskande tv-programmet Brennpunkt i ett reportage med tema kontor. De besöker bland annat Malmö universitets nybyggda hus Niagara. I inslaget pratar de med Tuija Muhonen, professor och föreståndare för CTA, om arbetsmiljön i huset och om den medarbetarundersökning som hon gjorde tillsammans med Hanne Berthelsen och Susanna Toivanen i samband med flytten till Niagara.

Brennpunkt: Kontoret, Niagara; hvorfor bygger de igjen? 34:22 (9)

Nya miljoner till COPSOQ

I vår påbörjas arbetet med att ta fram normvärden för arbetsmiljön på den svenska arbetsmarknaden. Det är möjligt tack vare ny finansiering från AFA. Normvärden gör det möjligt att jämföra enskilda yrkesgrupper och arbetsplatser med befolkningen i stort.
- Det innebär att arbetsplatser kan gå in och se hur de ligger till när det gäller sådant som arbetsmiljö, arbetstillfredsställelse, stress och kränkande beteende, säger Hanne Berthelsen, forskare vid CTA.
    Det nya anslaget innebär också att det ledande internationella mätinstrumentet för utvärdering av arbetsmiljö, COPSOQ, kommer att kunna fortsätta utvecklas.

Forskare utvecklar kunskap för bättre arbetsmiljö i Sverige

tandis

Hur påverkas av tandvården av tandläkarens arbetsmiljö?

Tjänstetandläkarnas medlemsblad, TTkanalen, skriver om Hanne Berthelsens senaste forskningsprojekt inom CTA, ”Den organisatoriska och sociala arbetsmiljöns betydelse för tandvårdskvalitet”.
- Stress i personalgruppen kan tänkas resultera i många små fel och en patient som upplever att atmosfären är anspänd kan bli lite stramare i musklerna, få mer salivutsöndring och annat som påverkar kvaliteten. Samtidigt vet man att arbetsglädje är ”smittsamt” och kan leda till att man presterar bättre på jobbet, säger Hanne Berthelsen i artikeln.

Arbetsklimatets betydelse för kvaliteten på lagningar undersöks (s 10)

Mer om forskningsprojektet

arbetsmarknad&arbetsliv

Aktivitetsbaserade kontor inom akademin

Vad händer med arbetsmiljön när man inför aktivitetsbaserade kontor inom akademin? Flera högskolor och universitet planerar att införa öppna kontorslösningar för lärare, forskare och övrig personal med motiveringen att man på det sätt kommer att spara pengar. Här finns flera risker, till exempel att personalen inte kan koncentrera sig på sitt arbete och att gemenskapen med kollegor försvinner. På sikt kan det leda till både minskad effektivitet, ökade konflikter och sämre välbefinnande. Det skriver CTA-forskarna Tuija Muhonen och Hanne Berthelsen i en artikel i tidskriften Arbetsmarknad & Arbetsliv

Vad händer med arbetsmiljön när man inför aktivitetsbaserade kontor inom akademin?

arbetsplats

CTA:s forskare deltog i konferensen ”Den hållbara arbetsplatsen”

När organisationen Gilla Jobbet den 26 oktober genomförde en konferens med temat ”Den hållbara arbetsplatsen” var två av CTA:s forskare på plats.
   Lisbeth Rydén höll i ett seminarium med titeln ”Se upp - Låt inte synsättskrockar bli en organisatorisk arbetsmiljörisk!”. Här berättade hon om sin diskursiva metodik som uppmärksammar arbetsplatsens underliggande tankesätt och som på så sätt hjälper till att upptäcka synsättskrockar. Metodiken är användbar för alla som har behov av att förstå, bedöma, hantera och förebygga organisatoriska arbetsmiljörisker.
   Hanne Berthelsen deltog i ett seminarium med titeln ”Stöd i SAM-snurran – två sätt att ta reda på hur det står till och se till att något händer”. Hon berättade om COPSOQ, det kostnadsfria enkätverktyget vars syfte är att skapa överblick över arbetsmiljön på olika organisatoriska nivåer. Med på seminariet fanns också användare som berättade om sina erfarenheter av COPSOQ. 

Gilla Jobbet: Seminarier 26 oktober 

Tuija Muhonen nov16

9 miljoner från FORTE till CTA

Forskargruppen vid CTA har fått bidrag från Forte för ett forskningsprogram som handlar om organisatoriskt och socialt säkerhetsklimat inom välfärdsorganisationer. Anslaget bidrar till vidareutveckling av pågående och planerade forskningsprojekt samt möjliggör nyrekryteringar för initiering av nya projekt. Programperioden sträcker sig från 2017-2019 med möjlighet till förlängning för ytterligare tre år.

Läs mer om forskningsprojektet Organisatoriskt och socialt säkerhetsklimat inom människovårdande organisationer

Senast uppdaterad av Michael Gustafson