Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Utlysningar

Utlysningar inom Centrum för Sexologi och Sexualitetsstudier 2018

FORSKNING

Under 2018 fortsätter Centrum för Sexologi och Sexualitetsstudier arbetet med att utveckla och synliggöra forskningen inom vetenskapsområdet sexologi och sexualitetsstudier. För att stimulera forskningen inom CSS utlyses medel som syftar till att initiera, utveckla och slutföra forskning. Sökande kan ansöka om forskningsstöd. 

 

Forskningsstöd

För att synliggöra och stimulera den forskning som bedrivs inom CSS utlyses även medel för att etablera eller utveckla nationella och internationella forskningssamarbeten, delta vid konferens, arrangera forskningsseminarium/workshop eller forskningsinternat. Ansökan ska bestå av en skiss omfattande max 2 sidor som beskriver syfte, metod, budget, hur aktiviteten anknyter till CSS verksamhet samt hur resultatet av projektet kommer att synliggöras. Kort CV (en A4) för samtliga medarbetare i aktiviteten ska bifogas. Huvudsökande ska vara disputerad med anställning vid Malmö universitet. Ansökan skickas till Charlotta Holmström och bedöms löpande under 2018.

 

 

SAMVERKAN

Under 2018 fortsätter Centrum för Sexologi och Sexualitetsstudier arbetet med att stärka och utveckla samverkan med aktörer i samhället som arbetar inom området sexologi och sexualitetsstudier. CSS utlyser härmed medel för samverkansprojekt såsom exempelvis forskningscirklar för yrkesverksamma, kunskapsutvecklande samarbeten med aktörer inom verksamhetsområdet sexologi och sexualitetsstudier, tematiska workshops och/eller föreläsningar i syfte att etablera en fördjupad dialog med aktörer på fältet, samt övriga aktiviteter som syftar till att stärka eller utveckla samverkan med aktörer i samhället som arbetar inom området sexologi och sexualitetsstudier.  

Ansökan ska bestå av en skiss omfattande max 2 sidor som beskriver syfte, metod, budget, hur aktiviteten anknyter till CSS verksamhet samt hur resultatet av projektet kommer att synliggöras. Kort CV (en A4) för samtliga medarbetare i aktiviteten ska bifogas. Huvudsökande ska vara disputerad med anställning vid Malmö universitet. Ansökan skickas till Charlotta Holmström och bedöms löpande under 2018.

 

För mer information gällande utlysningarna, kontakta: charlotta.holmstrom@mau.se tel 040-665 7439

Charlotta Holmström, föreståndare för Centrum för Sexologi och Sexualitetsstudier

 

Välkomna med er ansökan!

Senast uppdaterad av Helena Bogazzi