Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Utlysningar

Utlysningar inom Centrum för Sexologi och Sexualitetsstudier 2019

FORSKNING

Under 2019 fortsätter Centrum för Sexologi och Sexualitetsstudier arbetet med att utveckla och synliggöra forskningen inom vetenskapsområdet sexologi och sexualitetsstudier. För att stimulera forskningen inom CSS utlyses medel som syftar till att initiera, utveckla och slutföra forskning. Sökande kan ansöka om forskningsbidrag och/eller forskningsstöd.

Forskningsbidrag

Medel till projekt som syftar till att initiera, utveckla och slutföra forskning inom sexologi och sexualitetsstudier. Det gäller exempelvis pilotstudie, forskningsöversikt, fältarbete, analysarbete, eller arbete med större ansökningar som omfattar internationellt forskningssamarbete. Upp till 300 000 kr per projekt kan erhållas, och medlen ska användas under 2019. Ansökan ska bestå av en skiss omfattande max 5 sidor som beskriver syfte, metod, plan för genomförande, inklusive tidsplan, budget, beskrivning av projektgrupp, hur projektet anknyter till CSS verksamhet samt hur resultatet av projektet kommer att användas och synliggöras. Kort CV (en A4) för samtliga medarbetare i projektet ska bifogas. Huvudsökande ska vara disputerad med anställning vid Malmö universitet. Ansökan skickas till Ida Hall (ida.hall@mau.se) senast den 31 december, 2018. Skisserna kommer att diskuteras och bedömas av föreståndare i samråd med CSS seniorforskargrupp och vid behov i CSS rådgivande grupp.

Forskningsstöd

För att synliggöra och stimulera den forskning som bedrivs inom CSS utlyses även medel för att etablera eller utveckla nationella och internationella forskningssamarbeten, delta vid konferens, arrangera forskningsseminarium/workshop eller forskningsinternat. Ansökan ska bestå av en skiss omfattande max 2 sidor som beskriver syfte, metod, budget, hur aktiviteten anknyter till CSS verksamhet samt hur resultatet av projektet kommer att synliggöras. Kort CV (en A4) för samtliga medarbetare i aktiviteten ska bifogas. Huvudsökande ska vara disputerad med anställning vid Malmö universitet. Ansökan skickas till Ida Hall (ida.hall@mau.se) och bedöms löpande under 2019.

För mer information gällande utlysningarna, kontakta:

Charlotta Holmström, föreståndare för Centrum för Sexologi och Sexualitetsstudier

charlotta.holmstrom@mau.se tel 040-665 7439

Välkommen med din ansökan!

Senast uppdaterad av Sara Appelquist