Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Kalendarium

FORUM Sexuell hälsa anordnas av Smittskydd Skåne i samarbete med Centrum för sexuell hälsa inom Region Skåne och Centrum för sexologi och sexualitetsstudier vid Malmö universitet. Vi arrangerar löpande föreläsningar med inbjudna gäster.

26 februari

FORUM Sexuell hälsa arrangerar en eftermiddag på temat "Samtal om sexualitet". Många olika sjukdomar och livssituationer kan påverka människors sexualitet och kan ofta vara svårt för patienter och brukare att själva ta upp. Men hur tar man som professionell upp frågor kring sexualitet på ett naturligt sätt i mötet med patienter och klienter? Vad kan man tänka på?
Tid: kl 13.00-16.00
Plats: Orkanen, Malmö universitet, Nordenskiöldsgatan 10, sal D131
Mer information och anmälan

9 april

FORUM Sexuell hälsa arrangerar en eftermiddag på temat "Sexuell hälsa bland kvinnor som har sex med kvinnor (KSK)". Föreläsare från Smittskydd Skåne, RFSU och RFSL medverkar.
Tid: kl 13.00-16.00
Plats: Orkanen, Malmö universitet, Nordenskiöldsgatan 10, sal D131
Mer information och anmälan

7 maj

FORUM Sexuell hälsa bjuder nu in till en heldag på temat trans. Medverkande föreläsare är Cecilia Dhejne, psykiater, sexualmedicinare och auktoriserad klinisk sexolog, Linda Leveau som under många år arbetat med kommuners verksamhetsutveckling kopplat till likarätt, samt Föreningen Transhälsan.
Tid: kl 10.00-16.00
Plats: Orkanen, Malmö universitet, Nordenskiöldsgatan 10, sal D131
Mer information och anmälan

21 maj

FORUM Sexuell hälsa anordnar en eftermiddag på temat abort. Medverkar gör Roxana Leyton, abortansvarig barnmorska på SUS, och Maria Ekstrand, barnmorska inom mödrahälsovården i Region Skåne som doktorerat inom ämnet obstetrik och gynekologi.
Tid: kl 13.00-16.00
Plats: Region Skånes hus på Dockplatsen 26 i Malmö, vån 1, Sal Styrbord/Babord
Mer information och anmälan

Senast uppdaterad av Ingrid Thulin