Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Forskningstema

Vid Centrum för sexologi och sexualitetsstudier, CSS, bedrivs flervetenskaplig forskning inom tre breda forskningsspår:

  • Sexualitet, politik och policys
  • Sexuell hälsa, praktik och erfarenheter
  • Sexualitet, information och konsultation.

Det första temat, sexualitet, politik och policys, fokuserar på hur samhällets syn påverkar sexualiteten genom lagstiftningen, moralisk reglering och diskurs. Forskningsfrågorna gäller sociala normer och värderingar och inkluderar fenomen och sedvänjor såsom kvinnlig omskärelse, prostitution, hiv och copingstrategier, hedersrelaterat våld, konsumtion av pornografi och frågor som rör sexuella rättigheter i ett globalt perspektiv.

Det andra temat, Sexuell hälsa, praktik och erfarenheter, samlar forskning med fokus på individuella uppfattningar och erfarenheter av sexualitet. Bland annat handlar det om sexuell dysfunktion, förhandling och navigering i sexuella situationer, sexuellt risktagande, upplevelser av sexuella övergrepp samt forskning om sexuell hälsa, fantasier och lust.

Det tredje temat, Sexualitet, information och konsultation, har en mer direkt inriktning på intervention och förebyggande praxis. Forskningen handlar till exempel om sexualundervisning för utsatta grupper, sexuell rådgivning bland religiösa samfund samt information och vägledning till ungdomar online.

Ett 20-tal forskare är verksamma inom centrumbildningen.

Senast uppdaterad av Michael Gustafson