Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Forskningscentrum

Malmö universitet har fem forskningscentra som samlar forskare inom olika institutioner vid universitetet. Inom varje forskningscentrum samarbetar forskare i projektform om gemensamma frågeställningar. Syftet är att uppnå synergier inom forskningen som inte skapas inom den ordinarie organisationen. Forskningscentrumets främsta mål är att bedriva forskning av hög internationell kvalitet i enlighet med Malmö universitets strategiska plan och att stärka externfinansieringen av sådan forskning. Forskningscentrumet ska därutöver samverka med andra samhällsaktörer och bidra till forskningsanknytning av utbildning, företrädesvis på avancerad nivå och forskarnivå. Alla forskningscentra är organiserade direkt under rektor och högskolestyrelsen. Varje forskningscentrum leds av en föreståndare som utses av och rapporterar till rektor.

Biofilms Research Center for Biointerfaces

Covers five research groups at Malmö University: Biointerfaces, Microbial biofilms, Prosthetic dentistry, Material science and Applied Mathematics.

Biofilms - Research Center for Biointerfaces

Centrum för sexologi och sexualitetsstudier (CSS)

Inkluderar de gemensamma teman: sexualitet, sexuell hälsa, information och konsultation.

Centrum för sexologi och sexualitetsstudier

Centrum för tillämpad arbetslivsforskning (CTA)

Inkluderar ämnena: ekonomisk historia, kulturgeografi, psykologi, sociologi, folkhälsa och samhällsvetenskap.

Centrum för tillämpad arbetslivsforskning

Internet of Things and People (IOTAP)

Inkluderar ämnena: datavetenskap och interaktionsdesign.

Internet of Things and People Research Centre

Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM)

Fokuserar på migration, politiskt men också på följderna och effekterna av migration. Frågeställningar rör migranters liv men också representation av migration i media, kultur, hos minoritetsgrupper och allmänheten.

Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare

Senast uppdaterad av Magnus Jando