Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Mjukvaruforskning som skapar innovationer

"Jag är inte så intresserad av tekniken i sig – men väldigt intresserad av vad vi kan åstadkomma med hjälp av teknik för att utveckla produkter och tjänster som bidrar till en bättre upplevelse och ett bättre samhälle” - Helena Holmström Olsson, biträdande professor i datavetenskap.

 

Helena Holmström_header

Helena Holmström Olsson är biträdande professor i datavetenskap och inom ramen för Software Center samarbetar hon tätt med flera mjukvaruutvecklande företag. Hon intresserar sig för digitalisering och de utmaningar som industrin står inför i omställningen från att vara produktbolag till att också utveckla och leverera tjänster.

—  I dagsläget saknas i många fall affärsmodeller som hjälper produktbolagen i denna övergång. Det som tidigare var en produkt man sålde och tog betalt för har idag kompletterats med tjänster man vill tjäna pengar på över tid. Det är en enorm omställning och en möjlighet till helt nya sätt att interagera med kunder, säger Helena Holmström Olsson.

Genom att analysera den data som genereras av uppkopplade enheter kan företagen se vad som verkligen används och efterfrågas och utveckla bättre tjänster och produkter. Helena Holmström Olsson forskar om digitalisering och hur ny teknik skapar förutsättningar för innovation. En viktig del i denna forskning är hur man som företag positionerar sig men också samverkar med andra parter för att öka värdeskapande och kundnytta av digitala produkter.
— Det finns enorma möjligheter att skapa bättre kundvärde när det som tidigare var manuellt automatiseras och företag kan lägga mer resurser på nyutveckling och innovation.

Det kan handla om att fjärrstyra kylskåpet eller värmen i sommarstugan, eller möjligheten att matvarorna väntar i bagageutrymmet på din bil när du slutar jobbet. Ett annat exempel är digitala dosor på sopcontainrar som med hjälp av sensorer registrerar när containern är full.

—  Tekniken är bara en del i övergången till det digitala samhället. För att övergången ska fungera måste den mänskliga faktorn också vägas in och det är kombinationen av teknik och användning som gör ämnet så komplext och så oerhört intressant, säger Helena Holmström Olsson

Läs mer om forskning inom mjukvaruforskning på Malmö universitet

Läs mer om samarbetet inom Software Center

Senast uppdaterad av Magnus Jando