Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Migrationsforskning som påverkar samhällsutvecklingen

”Jag har alltid haft en idé om att det är roligare att hålla på med saker som är aktuella och relevanta i dagsläget.” - Pieter Bevelander, professor i internationell migration och etniska relationer.

Pieter Bevelander_07 (1)

Pieter Bevelander är professor i internationell migration och etniska relationer och hans avsikt är att ständigt förankra sin forskning i en direkt samhällsnytta. Något som också utmärker forskningscentrumet han är föreståndare för MIM – Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare.

‒ Malmö universitet har alltid haft en stark forskningsprofil kring migrationsfrågor och nu har jag möjlighet att utveckla den inriktningen. Ett led i det är att skapa nätverk där MIM:s forskare kan presentera sina resultat på en internationell arena.

Pieter Bevelander konstaterar att det finns andra forskarutbildningar på integration och etnicitet, men att Malmö universtiet är den enda i Sverige med både grund-, master- och forskarnivå samt ett forskningsinstitut på området. Malmö universitet har därmed en särskild position som han är mån om att bevara.

‒ Det är viktigt att upprätthålla kvaliteten generellt. För forskningen, men också för undervisningen den är relaterad till. Och där har vi i dagsläget en väldigt stark relation.

Läs mer om migrationsforskningen på Malmö universitet

Senast uppdaterad av Charlotte Orban