Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Knowledge for Change

knowledgeforchange

Malmö universitets seminarieserie ”Knowledge for Change” vill lyfta forskningens roll i samhällsutvecklingen. Knowledge for Change fokuserar på hur universiteten kan både kritiskt granska, utmana och problematisera och samtidigt bidra till lösningar på de samhällsutmaningar som världen står inför. 

Kommande föreläsningar i seminarieserien

Knowledge for Change #5
Professor Ananya Roy, University of California, Los Angeles.
Rubrik: Liberal Democracy and its Racial Others: The West in the Age of Trumpism
När: 10 oktober 2018, klockan 15.15-17.00.
Var: Orkanen, D131, Malmö universitet, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö.

Kort om Ananya Roys planerade föreläsning: 
”I denna föreläsning analyserar jag de former av främlingsfientlighet, islamofobi och vit makt som ingår i Trumpismen och som återfinns i många andra politiska regimers tankegods runt om i världen. I stället för att tolka Trumpismen som ett brott mot liberalismen, lyfter jag fram västvärldens kolonialhistoria för att visa att den liberala demokratin alltid har definierats gentemot ”den andra rasen”. Nuvarande historiska situation visar tydligt av integrationen kräver såväl fantasi som praxis av radikal humanism. Med utgångspunkt i tidigare och nuvarande frihetskamper tittar jag på olika former av motstånd och dess konsekvenser för demokratins framtid.”

Kort om Ananya Roy:

Ananya Roy är professor i stadsplanering, social välfärd och geografi vid UCLA Luskin School of Public Affairs, USA . Roys forskning fokuserar  bland annat på fattigdom och ojämnlikhet i städer på södra och norra halvklotet. Hennes bok "Poverty  Capital: Microfinance and the Making of Development (2010) tilldelades Paul Davidoff Book Award. Ananya Roys senaste bok är "Encountering Poverty: Thinking and Acting in an Unequal World (2016).

Senast uppdaterad av Per M Eriksson