Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Knowledge for Change

knowledgeforchange

Malmö universitets seminarieserie ”Knowledge for Change” vill lyfta forskningens roll i samhällsutvecklingen. Knowledge for Change fokuserar på hur universiteten kan både kritiskt granska, utmana och problematisera och samtidigt bidra till lösningar på de samhällsutmaningar som världen står inför. 

Kommande föreläsning i seminarieserien

Knowledge for Change #6
Rainer Bauböck, professor vid Robert Schuman Center for Advanced Studies vid European University Institute i Florens. 
Rubrik: 
Migration and Mobility: European Dilemmas
När: 21 november 2018, Klockan 16.00-17.45.
Var: Auditoriet, Fakulteten för hälsa och samhälle, Jan Waldenströms
gata 25 (sjukhusområdet), Malmö.

Föreläsningen modereras av professor Pieter Bevelander, Globala politiska studier, Malmö universiitet.

Anmäl dig! 

Om Om Rainer Bauböcks planerade föreläsning: 
Migration och mobilitet är termer som beskriver fenomenet mänsklig geografisk rörelse från olika perspektiv. "Mobilitet" avser individernas rörelser i förhållande till rymden och tiden, medan "migration" beskriver motsvarande förflyttningar utifrån territoriella gränser och relativt stabila samhällen inom dessa.
Att skilja på de två fenomenen har varit avgörande för det moderna statssystemet: det har tillåtit mobilitet inom statsgränsen – samtidigt som migration över gränserna har utsatts för alltmer ökande kontrollnivåer.
I dag är det emellertid ofta svårt för staterna att behålla denna distinktion. Det har varit en kraftig ökning av gränsöverskridande rörlighet i form av turism och affärsresor som inte anses och regleras som migration. Rätten till fri rörlighet har gått från nationella till transnationella utrymmen i Europa, Västra Afrika och Sydamerika. Och den en gång tydliga skillnaden mellan medborgare med rätt till bosättning och återvändande, och utlänningar som utsatts för invandringskontroll har blivit suddiga genom kvasi-medborgarskapsstatus och tolerans för flera medborgarskap.

Dessa trender har gjort gränserna för europeiska stater mer ihåliga och skillnaden mindre mellan migration och mobilitet. Dessutom lär Europa fortsatt locka många fler invandrare från dessa globala regioner med tanke på kontinentens ekonomiska välstånd och åldrande befolkning å ena sidan och ”ungdomsboomen” och ojämn ekonomisk utveckling i Afrika och Arabvärlden på den andra sidan.
De europeiska demokratierna splittras samtidigt alltmer internt av en "globaliseringsklyvning" mellan de väljare som bejakar en djupare europeisk integration och globalt öppna samhällen och de som vill att regeringarna ska ta tillbaka kontrollen över migrationen. Dessa politiska attityder verkar vara kopplade till personliga erfarenheter och möjligheter till rörlighet eller immobilitet.

Politiska beslut lär få stor inverkan på fri rörlighet, invandring och flyktingskydd i Europa. Spänningarna mellan underliggande rörlighetsdynamik och de politiska krafter som är motståndare till migration kommer att forma Europas framtid – där utgången dock än så längre är oviss."

Om Rainer Bauböck:
Professor Rainer BauböckRainer Bauböck är professor vid Robert Schuman Center for Advanced Studies vid European University Institute i Florens. Han är ledamot i den österrikiska vetenskapsakademin och ordförande för akademins kommission för migrations- och integrationsforskning. Bauböcks forskningsintressen är normativ politisk teori och demokratiskt medborgarskap, europeisk integration, migration, nationalism och minoritetsrättigheter. Tillsammans med Jo Shaw (University of Edinburgh) och Maarten Vink (University of Maastricht) samordnar han GLOBALCIT, ett online observatorium om medborgarskap och rösträtter.

Senast uppdaterad av Johan Portland