Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Art and Governmentalization: Actor-Networks and Urban Governance in the City of Malmö, Sweden

Kontaktperson: Berndt Clavier
Medarbetare: Asko Kauppinen
Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond
Tidsram: 2015-01-01 -- 2017-12-31
Fakultet/institution: Fakulteten för kultur och samhälle, Konst, kultur och kommunikation

Forskningsprojektet syftar till att förstå hur offentligt finansierad konstnärlig verksamhet förhåller sig till samtida styrningspraktiker i Malmö. Genom att utveckla en innovativ forskningsdesign baserad på aktör-nätverksteori och studiet av styrningsmentaliteter (Governmentality Studies) syftar projektet till att empiriskt kartlägga de aktörs-nätverk som ingår i den offentligt finansierade konstvärlden i Malmö. Genom att göra detta vill vi bidra till förståelsen av den konstnärliga praktikens roll i etablerandet av specifika styrningspraktiker och styrningsteknologier.

Tillvägagångssättet fokuserar på förhållandet mellan konst och styrningspraktiker. Genom att spåra hur en lokal konstnärlig verksamhet anknyter till andra platser och verksamheter genom kopplingar av olika slag (där dokument, material, människor, idéer, begrepp, etc. färdas) blir det möjligt att upptäcka om dessa aktörs-nätverk etablerar maktrelationer som påverkar människors rörelsemöjligheter och identiteter. Vi kommer därmed att kunna undersöka de konstnärliga aktörs-nätverk som aktivt bidrar till utvecklandet och upprättandet av olika styrningsteknologier i Malmö. Projektet kommer därmed också att vara en studie av konstens förändrade roll i det samtida samhället.

Senast uppdaterad av Magnus Jando