Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Vad är meningen med fair play? En moralfilosofisk undersökning av idrottens grundläggande principer

Kontaktperson: Kutte Jönsson
Finansiär: Centrum för idrottsforskning
Tidsram: 2009-01-01 -- 2009-12-31
Forskningsprofil: Idrott i förändring
Fakultet/institution: Lärarutbildningen
Ämne: Humaniora och religionsvetenskap

För mer information, kontakta Kutte Jönsson.

Senast uppdaterad av Magnus Jando