Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Utvärdering av tre retentionsmetoder efter ortodontisk behandling – randomiserade och kontrollerade studier

Kontaktperson: Gudrun Edman Tynelius
Medarbetare: Eva Lilja-Karlander och Lars Bondemark
Samarbetspartner: Folktandvården Skåne/Odontologiska fakulteten Malmö högskola
Finansiär: Folktandvården Skåne
Tidsram: 2003-01-01 -- 2012-01-01
Forskningsprofil: Oral hälsa
Fakultet/institution: Odontologiska fakulteten
Ämne: Odontologi

Tio till 15 % av samtliga barn har ett tandställningsfel som kräver behandling med fastsittande tandställning. Behandlingen syftar till att uppnå god tuggförmåga och estetik samt varaktig stabilitet. För att uppnå god stabilitet på sikt måste käkbenet, rothinnan och gingivan ges möjlighet att anpassa sig till tändernas nya läge. Detta sker genom att tänderna retineras i sitt nya läge med en passiv tandställning. Det finns idag tillbakablickande studier som beskriver stabiliteten efter ortodontisk behandling men dessa saknar tydlig dokumentation om såväl bettavvikelse före behandlingsstart och vilken retentionsbehandling som har använts .
Syftet med studien var att analysera vilka retentionsmetoder som bäst förmår bevara ortodontiskt behandlingsresultat på kort och på lång sikt.
Materialet utgjordes av patienter som efter ortodontisk behandling slumpades till en av tre valda retentionsmetoder. De tre retentionsbehandlingarna var vakumpressad plåt i överkäken kombinerad med bondad kuspidretainer i underkäken eller kombinerad med stripsning av underkäksfrontens tänder alternativt en prefabricerad positoner. En ökad kunskap om stabilitet under retentionsfasen ger den kliniskt verksamme tandläkaren ett bättre beslutsunderlag vid val av retentionsmetod. 

Syftet med studien var att analysera vilken eller vilka av tre valda retentionsmetoder som bäst förmår bevara ortodontiskt behandlingsresultat på kort och på lång sikt. Materialet utgjordes av patienter som efter ortodontisk behandling slumpades till en av tre valda retentionsmetoder. De tre retentionsbehandlingarna var vakumpressad plåt i överkäken kombinerad med bondad kuspidretainer i underkäken eller kombinerad med stripsning av underkäksfrontens tänder alternativt en prefabricerad positoner. En ökad kunskap om stabilitet under retentionsfasen ger den kliniskt verksamme tandläkaren ett bättre beslutsunderlag vid val av retentionsmetod. 

Projektet och preliminära resultat redovisades vid Riksstämmorna 2004, 2005 och 2007.  Det första manuskriptet av fyra är godkänt för publicering i European Journal of Orthodontics.

 

Senast uppdaterad av Magnus Jando