Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Utvärdering av statens idrottsstöd

Kontaktperson: Johan R. Norberg
Finansiär: Centrum för idrottsforskning
Tidsram: 2009-01-12 -- 2011-12-31
Forskningsprofil: Idrott i förändring
Fakultet/institution: Lärarutbildningen
Ämne: Samhällsvetenskap

Analys av statens idrottspolitik samt förslag på förändringar av den.

Senast uppdaterad av Magnus Jando