Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Utländsk födda kvinnor och fysisk aktivitet, vikt/övervikt och kunskaper om risk för hjärtinfarkt

Kontaktperson: Ellis Janzon
Ansvarig: Ellis Janzon
Medarbetare: Ingrid Bolmsjö och Slobodan Zdravkovic
Finansiär: Migrationens Utmaningar
Tidsram: 2012-01-01 -- 2013-12-31
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för hälso- och välfärdsstudier
Ämne: Samhällsvetenskap

Utländsk födda kvinnor och fysisk aktivitet, vikt/övervikt och kunskaper om risk för hjärtinfarkt
Forskning visar att risken för hjärtinfarkt bland medelålders kvinnor inte minskas i samma takt som bland män i samma ålder. Forskning visar också att speciellt kvinnor från andra kulturer är speciellt sårbara av olika anledningar.  Några utav dessa anledningar kan vara att kvinnor födda utanför Sverige och utanför Europa i genomsnitt väger lite mera än svenska medsystrar och inte i lika hög grad är fysisk aktiva. På den bakgrunden är det intressant att undersöka deras syn på fysisk aktivitet och deras attityd till vikt och övervikt då inaktivitet och övervikt är välkända riskfaktorer för hjärtinfarkt.

Dessa attityder undersöks därför ibland kvinnor med olika kulturell bakgrund som har vistats i Sverige i mera än 10 år. Vidare undersöks huruvida kvinnor i t. ex. Uganda ser på ovanstående efter det att även de har genomgått en livsförändring då de flyttat från landsbygd till storstad (Kampala) inom senaste 10 åren. Vad kvinnorna som intervjuas i dessa studier berättar kan givetvis inte jämnföras, men deras berättelser kan ge kunskap och förståelse för vad deras kulturelle bakgrund betyder för deras upplevelser, attityder och interesse för hälsofråger. Detta är intressant för att ta reda på vad deras behov är för att skapa möjligheterer för dem till att delta i fysisk aktivitet.

Description in English

Foreign born women and physical activity, weight overweight and knowledge about Myocardial infarction.

Trends in incidence of Myocardial infarctions shows that middle-aged women does not decrease in the same pace as among men in the same age- group. Not internationally nor in Sweden. One group of women might be more vulnerable, for different reasons, than others in Sweden i.e. women born outside Sweden. Some of these reasons might be due to the fact that they in mean have slightly higher body weight that their Swedish counterparts and since women, especially those born outside EU, do not to the same level in conducting physical activity.

On this background it is interesting to examine their attitudes to physical activity,
body-image in relation to cultural aspects. These aspects are being examined in different group of women who belongs to different cultural groups.
On the same time a study is being conducted in Uganda, where a group of women are being interviewed after that they have moved from the country-side into a large city (Kampala) and thereby have changed their lives/lifestyles.

The womens lifestories/attitudes and the knowledge gained cannot be compared, since the groups are small, but knowledge can be learned in order to understand how their cultural belonging affects their attitudes to physical activity and body image.

This in short is being conducted in order to understand what needs women born outside Sweden might have, in order to create possibilities for physical activity and eventual need of health education.

Senast uppdaterad av Magnus Jando