Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Educating Building Experts in the Nordic Built Charter

Kontaktperson: Mats Persson
Ansvarig: Mats Persson
Samarbetspartner: Konstruktørforeningen, Danmark
Finansiär: Nordic Innovation
Tidsram: 2014-04-01 -- 2017-12-31
Fakultet/institution: Fakulteten för teknik och samhälle, Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik
Ämne: Teknikvetenskap
Hemsida: http://nbeedu.org/

Byggnadskonstruktion i spetsen för hållbar utveckling genom att öka studenternas kunskaper och främja tjänster inom området social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet för planering, design och genomförande av renoveringsprojekt som är miljövänliga, har lång hållbarhet och är byggbar. Denna satsning ska ge studenterna förutsättningar att vara väl förberedda för att renovera på ett hållbart sätt. Det är ett samarbete mellan Danska Konstruktørforeningen och tre lärosäten i Danmark, SBR – Svenska byggingenjörers riksförbund – Malmö universitet och Högskolan i Borås samt NITO – Norges ingenjør- og teknologorganisasjon – och Norska högskolor. I projektet utvecklas nya undervisningsmetoder inom hållbar renovering.

Nordic Built Charter är ett nordiskt initiativ som visar att bygg- och fastighetssektorn har gemensamma värderingar och ambitioner för att med förenad kraft utveckla och leverera hållbara gröna bygglösningar.

Description in English

This project relates to a project type that generally promote Nordic cooperation within sustainable refurbishment. The aim is to create a strong platform for cooperation and promoting innovation by establishing an exchange of knowledge between the educational system in the Nordic countries by including the universities, the lecturers and the students using the Nordic Built Charter as a professional standard for the educational system of building professionals in the Nordic countries.

Senast uppdaterad av Magnus Jando