Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Urblove

Contact person: Per Linde
Responsible: Per-Anders Hillgren
Partner: Ozma, WIP
Funding: Vinnova
Timeframe: 2010-01-01 -- 2011-01-31
Research profile: Nya medier
Forskningscentrum: MEDEA Collaborative Media Initiative
Faculty/Department: Faculty of Culture and Society
Subject: Tvärvetenskap
Webpage: http://sv.wordpress.com/tag/urblove/

This project will develop a platform for mobile games as well as a number of such examples.

As opposed to several other mobile games, these games will take concrete urban places as starting point, both for developing and playing games. Carried out in co-operation with the gaming company Ozma (Malmö) and WIP (Karlskrona), we will set up participatory processes, where users take on the role of co-designers. Using an sms-engine, complemented with a web platform, different youth groups will produce “routes” for playing and develop narratives that takes players through local neighbourhoods. The games will draw upon the capabilities of mobile phones to produce and consume new digital media formats.

Beskrivning på svenska

Projektet avser att utveckla en platform för mobila spel och ett flertal exempel på sådana. I motsats till många existerande mobila spel, tar projektet konkreta platser i staden som utgångspunkt, både för att utveckla och att spela spelen. Tillsammans med företagen ozma och WIP kommer vi att sätta upp deltagande designprocesser, där användare träder in i rollen som designers. Genom att använda en sms-motor, som kompletteras med en webbplattform, utvecklar olika ungdomsgrupper rutter att spela och berättelser, som leder spelare genom lokala stadsdelar. Spelen kommer att utnyttja mobiltelefonens möjligheter att producera och spela upp nye medieformat.

Senast uppdaterad av Magnus Jando