Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Uppföljning av Etableringskurs på folkhögskola och Studiemotiverande folkhögskolekurs, 2016–2017

Kontaktperson: Erica Righard
Ansvarig: Erica Righard
Samarbetspartner: Erik Lindell, Furuboda folkhögskola och Jens Lindell, Västra Götalandsregionen
Finansiär: Folkbildningsrådet
Tidsram: 2016-10-01 -- 2017-04-05
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för socialt arbete
Ämne: Samhällsvetenskap

Etableringskurs på folkhögskola och Studiemotiverande folkhögskolekurs är utbildningar som bygger på ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Folkbildningsrådet; handläggare på Arbetsförmedlingen anvisar deltagare och utbildningen genomförs på folkhögskolorna. Den studiemotiverande kursen startade år 2010 och etableringskursen år 2014. Båda utbildningarna följs årligen upp av Folkbildningsrådet.

 

Denna uppföljning utgår från den spänning som finns inbyggd i insatserna i det att de både är insatser inom Arbetsförmedlingens uppdrag och folkhögskolekurser; den svarar på frågor om hur vi kan förstå utbildningarna på folkhögskola som uppdragsutbildning, som arbetsmarknadsåtgärd, som kontaktyta med civilsamhället och som folkbildning. Dessa dimensioner ska belysas ur tre perspektiv, nämligen deltagarens, folkhögskolans och Arbetsförmedlingens. Vidare anger uppdragsbeskrivningen att uppföljningen ska analysera samhällseffekterna av utbildningarna med särskilt fokus på folkbildningens fyra syften och etableringen i samhället. Ansatsen är bred och tar avstamp i flera olika typer av insamlat material. Uppföljningen presenterar statistik och analys av styrdokument och intervjuer med kursdeltagare, folkhögskolelärare, folkhögskoleledning och handläggare på Arbetsförmedlingen.

. Publikationer inom projektet

 

:Projektet ska leda till en rapport om Etableringskurs på folkhögskola och en om Studiemotiverande folkhögskolekurs

Senast uppdaterad av Magnus Jando