Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Ungas etablering på arbetsmarknaden

Kontaktperson: Jonas Olofsson
Ansvarig: Jonas Olofsson
Finansiär: Forte
Tidsram: 2013-01-01 -- 2014-05-31
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för hälso- och välfärdsstudier
Ämne: Samhällsvetenskap

Jonas Olofsson leder ett Forte-finansierat bokprojekt om ungas etablering på arbetsmarknaden. I bokprojektet deltar forskare från flera olika ämnesdiscipliner och flera lärosäten. Det som är gemensamt för bidragen till boken är att alla på ett eller annat sätt behandlar de förändrade etableringsförutsättningarna, det handlar om den allt mer utdragna övergången från skola till arbetsliv och den ökade sociala sårbarhet som präglar förhållandena för många unga vuxna. En central utgångspunkt är att de etablerade välfärdspolitiska systemen är dåligt anpassade till de villkor som unga idag möter. Gruppen "unga utanför" uppmärksammas i flera av bidragen till boken.

Senast uppdaterad av Magnus Jando