Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Unga kvinnor

Kontaktperson: Sigrid Stjernswärd
Ansvarig: Margareta Östman
Medarbetare: Marie Torstensson Levander och Margareta Östman
Samarbetspartner: Integrerad Närsjukvård i Malmö
Finansiär: Profilens fakultetsmedel
Tidsram: 2010-02-01 -- 2010-07-31
Forskningsprofil: Hälsa och sociala villkor i ett livsförloppsperspektiv
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle
Ämne: Tvärvetenskap

”Unga kvinnor” är ett pilotprojekt som inriktar sig på unga arbetslösa kvinnor med en ångest-depression problematik. Målet är att arbeta parallellt med vårdinsatser och arbetsmarknadscoachning för att hjälpa de unga kvinnorna att komma ett steg närmare arbetsmarknaden. Projektet består av ett samarbete mellan Malmö Stad, Integrerad Närsjukvård i Malmö (INM), primärvården, Arbets- och integrationscenter (AIC) och Malmö högskola. Målet med pågående forskning på Malmö högskola är att utvärdera programmets betydelse för kvinnorna och övriga involverade parter.
 Utvecklingsarbete pågår även i projekt ”Sommarregn” vars målgrupp är anhöriga till personer med depression. Projektets mål är att erbjuda anhöriga stöd i vardagen med hjälp av nätbaserade tjänster.

Description in English

The present pilot project is aimed at young unemployed women with an anxiety-depression issue. The project’s aim is to work in parallel with health care activities and coaching in order to help the women get a step closer to the labor market. The present project stems from cooperation between Malmö City, the psychiatric services, the primary care, the employment and integration centre and Malmö University. The aim of the present research project is to assess the program’s meaning for the young women and other involved parties.   
 Developmental work proceeds in the “Sommarregn” project. The project’s aim is to offer web-based support to relatives living close to a person with depression.

Senast uppdaterad av Magnus Jando