Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Unga kvinnor som hästskötare och män som professionella tränare. Genushierarkier i svensk travsport.

Kontaktperson: Professor Mats Greiff
Medarbetare: FD Helena Tolvhed
Finansiär: Stiftelsen för svensk hästforskning
Tidsram: 2008-01-01 -- 2010-06-30
Forskningsprofil: Idrott i förändring
Fakultet/institution: Lärarutbildningen
Ämne: Humaniora och religionsvetenskap

Genusmönstret inom svensk travsport har i vissa avseenden förändrats kraftigt de senaste 20 åren. Många kvinnor har kommit in i sporten samtidigt som en tydlig genushierarki lever kvar. Kvinnornas andel i tränarkåren uppgår till 6 procent. Travsportens ledande organisationer domineras, med några få undantag, av män. Det är sällsynt med kvinnliga tränare som är framgångsrika. Ingen kvinna finns bland de 50 mest framgångsrika tränarna. Mot bakgrund av den växande andelen kvinnor inom travet synes det vara ett problem att en genusbaserad hierarki framstår som så stark. I projektet undersöks vilka hinder - ekonomiska, sociala och kulturella - som finns för att kvinnor ska nå ökade framgångar inom sporten. Undersökningen, bygger i hög grad på kvalitativa djupintervjuer bland män och kvinnor bland hästägare, hästskötare, professionella tränare och amatörer.

Publikationer

Av Mats Greiff:
"Stallbackskultur och arbete i svensk travsport 1930-2003. Ett projekt i vardande”, i www.idrottsforum.org 2004-04-20.

’Jag är nog lite som en mamma till mina passhästar och skämmer bort dem’. Om manligt och kvinnligt inom trav- och galoppsporterna”, i www.idrottsforum.org 2005-03-08. Tillsammans med Susanna Hedenborg.

“Från kappkörning till modern sport”, i Travet i våra hjärtan, Stockholm 2006. ”Det omvälvande 20-talet”, i Travet i våra hjärtan, Stockholm 2006.

”Stallbacken då och nu”, i Travet i våra hjärtan, Stockholm 2006.

”Bakom kulisserna: Kvinnorna kämpar på stallbacken”, i Jägersro 100 år, Malmö 2007. Tillsammans med Susanna Hedenborg.

”Hästsport i verkligheten och i tidigare forskning”, i I sulky och sadel. Trav- och galoppsportens 1900-talshistoria, Stockholm 2007. Tillsammans med Susanna Hedenborg.

”Överklassens fritidsnöje och folksport – hästkapplöpningarnas historia”, i I sulky och sadel. Trav- och galoppsportens 1900-talshistoria, Stockholm 2007. Tillsammans med Susanna Hedenborg.

”Stallbackskultur, makt och arbete i svensk travsport 1930-2005”, i i I sulky och sadel. Trav- och galoppsportens 1900-talshistoria, Stockholm 2007.

”’Jag är nog lite som en mamma till mina passhästar och skämmer bort dem’. Om manligt och kvinnligt inom trav- och galoppsporterna”, i I sulky och sadel. Trav- och galoppsportens 1900-talshistoria, Stockholm 2007. Tillsammans med Susanna Hedenborg.

”Arbete och kultur på travets ’stallbacke’”, i Svensk idrottsforskning 2007:2.

“Genus och arbetsdelning”, i Vår kallblodstravare. Från lanthäst till folkets häst, red: Hans-Erik Uhlin, Ljusdal 2007. Tillsammans med Susanna Hedenborg.

”’Presumably I am like a mother to the horses I tend’. Gender Relations within Harness-Racing in Sweden 1930-2005”, i A Global Racecourse. Work, Culture and Horse Sports, ASSH Studies #23, red: Chris McConville, Sydney 2008.

“To Save the Heritage of Harness Racing in Sweden”, i A Global Racecourse. Work, Culture and Horse Sports, ASSH Studies #23, red: Chris McConville, Sydney 2008.

Description in English

Young women as grooms and men as professional trainers. Gender hierarchies in Swedish harness racing.

Senast uppdaterad av Magnus Jando