Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Underlättande av slemhinneläkningen vid implantatbehandling hos patienter med försämrad sårläkningsförmåga

Kontaktperson: Liselott Lindh
Ansvarig: Liselott Lindh
Medarbetare: Johan Engblom
Samarbetspartner: Marie Wahlgren, Lunds Universitet, Enno Veerman, ACTA, Holland
Finansiär: Malmö högskola
Tidsram: 2010-09-17 -- 2014-09-16
Forskningsprofil: Oral hälsa
Fakultet/institution: Odontologiska fakulteten
Ämne: Medicin

Detta projekt har som huvudsyfte att utveckla en hälsobefrämjande behandlingsmetod genom att bekläda distanser (implantatkomponenter) med API (active pharmaceutical ingredient) för att förbättra och påskynda sårläkningen av munslemhinnan hos utsatta patienter som har sämre förutsättningar för en snabb och problemfri slemhinneläkning vid så kallad distansoperation.

Description in English

The aim of this project is to develop a slow-release formulation adsorbed onto the neck of implants in order to promote wound healing for patients with impaired ability.

Senast uppdaterad av Magnus Jando