Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

URB@Exp

Kontaktperson: Anna Seravalli
Ansvarig: Renè Kemp från Maastricht Universitet
Samarbetspartner: Lunds universitet
Finansiär: EU-JPI; Formas
Tidsram: 2014-09-01 -- 2017-08-31
Fakultet/institution: Fakulteten för kultur och samhälle, Konst, kultur och kommunikation, Kultur och samhälle
Hemsida: http://www.urbanexp.eu/

Europas städer står inför komplexa, ekonomiska, sociala och miljömässiga utmaningar. För att möta dessa utmaningar, behövs nya angreppssätt. En populär metod är sk ”Urbana Labs” (Living Labs och City Labs), där kommunerna försöker lösa problem tillsammans med andra aktörer inom stadsutveckling. Men det saknas tydliga riktlinjer om vilka slags problem som ”Urban Labs” är mest lämpade för och hur dessa bäst kan organiseras och integreras i formella kommunala organisationer. URB@Exp-projektet ska utveckla sådana riktlinjer genom att granska erfarenheterna av ”Urbana Labs”, och genomföra forskning på olika aktiviteter i Living Labs i fem europeiska städer. Malmö är en av dessa.

Description in English

European cities face complex economic, social and environmental challenges. To address these challenges, cities seek new approaches. A currently popular approach is urban labs (Living Labs and City Labs), in which local governments engage in solving problems together with other stakeholders in urban development. However, clear guidelines are needed concerning types of problems for which urban labs are most suited and how urban labs can best be organized and integrated into formal local government organisations.

The URB@Exp project aims to develop such guidelines by reviewing experiences of urban labs, and conducting action research in urban labs in five European cities.

Project partners
Maastricht University, Netherlands, René Kemp
City of Maastricht, Netherlands, Jos Simons
Lund University, Sweden, Eric Clark
Pantopicon, Belgium, Nicole Rijkens
City of Antwerp, Belgium, Gert Vandermosten
Malmö University, Sweden, Per-Anders Hillgren
City of Malmö, Sweden, Per-Arne Nilsson
Graz University, Austria, Friedrich Zimmermann
City of Graz, Austria, Gerhard Alblasser
City of Leoben, Austria, Wolfgang Domian

Swedish Coordinator
Professor Eric Clark, Lund University eric.clark@keg.lu.se

Senast uppdaterad av Magnus Jando