Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Ting i transnationella liv: migranter och materiella praktiker

Kontaktperson: Maja Povrzanovic Frykman
Ansvarig: Maja Povrzanovic Frykman
Finansiär: Vetenskapsrådet
Tidsram: 2011-01-01 -- 2013-12-31
Forskningsprofil: Migrationsprofilen
Fakultet/institution: Kultur och samhälle, Globala politiska studier
Ämne: Humaniora och religionsvetenskap

Det övergripande syftet med projektet är att fördjupa den gängse etnologiska och antropologiska kunskapen om identitet och materiell kultur, särskilt i förhållande till migration. En omfattande forskning har visat betydelsen av symboler, diskurs och konsumtion. Inte alltid har man uppmärksammat vilken viktig bas som tingen i sig har för att manifestera och förändra migranternas kulturella fält. Det specifika syftet är att studera transnationell materiell praxis; vad migranter faktiskt gör med tingen och hur det får ett genomslag i deras vardag och självförståelse. Det brukar heta att ting är ett "uttryck" för sociala relationer, att de "symboliserar", "återspeglar" eller "reifierar" dem - men de skapar dem också. De utgör högst konkreta förbindelser mellan människor och platser och de är utgångspunkt för handling och tillhörighet. Perspektivet i projektet utgår från den erfarna världen, själva upplevelsen av objekten; antingen de är föremål som man bär med sig, skickar, tar emot, brukar eller vördar - därför att det är i själva hanterandet som de transnationella fälten blir konkreta och levande. Den avgörande frågan är inte vad tingen i något avseende är, utan hur de får mening. Och den meningen är nästan alltid knuten till platser där man hör hemma och till människor och handlingar förbundna med dem.

Praktiskt kommer projektet att bedrivas som en etnografi runt de enorma mängder av vardagens föremål som forslas i överfyllda bilar, bussar, båtar och flygplan mellan hemmen i olika länder. Skall man få en förståelse av vad ett transnationellt fält är, är det dessa föremål och varor som man fått, köpt, valt (eller tvingats på), man skall studera. Dessa täcker ett vitt område alltifrån industriprodukter till hemgjorda ting, från gåvor till beställningar. Saker från "det gamla landet" kan markera tillhörighet lika väl som ha en praktisk funktion, medan föremål från "det nya landet" kan ge prestige och status likaväl som de har omedelbar tillämpning. Det finns en uppsjö exempel på hur teknisk utrustning, mat och kläder, husgeråd och heminredning kortar avståndet mellan "här" och "där" - alltid i sällskap med en avsändare. Kylskåp far båtledes mellan Italien och Marocko, hemlagad tomatsås flygs mellan Australien och England, nedplockade möbler reser genom Europa i bilens baklucka, skor till lagning åker buss mellan Sverige och Bosnien, osv. Det här en materiell trafik som hittills fått mycket liten etnografisk uppmärksamhet. Den ropar på seriös vetenskaplig kartläggning.
Metodologiskt kommer undersökningen att bygga på väl kända fälttekniker, som deltagande observation, intervjuer, informella samtal och visuell dokumentation i offentliga miljöer (etniska klubbar, arbetsplatser, skolor, transportmedel) likaväl som i privata hem. Undersökningen kommer att utföras såväl i Sverige som i ursprungsländerna. Men mest intensivt ändå under själva resorna.
Empiriskt kommer tyngdpunkten att ligga på migranter med en bakgrund i f d Jugoslavien.

Projektet kan förväntas leda till både praktiska och teoretiska resultat. Inom migrationsforskningen är människors etniska tillhörighet ofta sedd normativt, något bestämt genomtro, släktskap, minnen, symboler. Det gör att man fokuserat på skillnader där det i stället vore lika befogat att tala om överensstämmelser i fråga om villkor och vanor. Ett fokus på praxis kan hjälpa till att se etnicitet som en
empirisk fråga. Likheterna i transnationella praktiker förenar ofta människor på tvärs av grupptillhörighet. Sak samma gäller i konsekvensens namn för socioekonomisk tillhörighet liksom för kön. Här är också ett område där skillnaden mellan migranter och fastboende krymper till ett minimum. Det är en typ av insikter som kan komma kulturforskningen i stort tillgodo.

Description in English

Employing ethnographic methods, this project pursues an interest in objects as a material foundation of transnational social fields, as constitutive of migrants´ social relations and of their transnational subjectivities. The focus is on material practices that establish palpable connections between people and places across national borders. The intended contribution is twofold, namely to the discipline of ethnology and the interdisciplinary field of migration research. With its focus on objects used in everyday life, this project differs from the existent studies that prioritise a discursive formation of identities and objects as signs of belonging. The study of objects that are used, sent, received and struggled with in the realm of transnational social fields can contribute to the epistemological balance of ethnological understanding of people´s identities as equally importantly positioned in material and discursive terms and equally importantly defined by practices and representations.

In the realm of migration research, the focus on objects circumvents the migrants´ ethnicity as the commonly assumed basis of their motivations and practices. Along with treating the importance of ethnicity as an empirical question, this project will also explore the relative importance of gender and socio-economic background, with a presumption that transnational material practices may reveal manifold similarities between people who are otherwise perceived as very different.

Senast uppdaterad av Magnus Jando