Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Tillgång till vård för irreguljära migranter i Region Skåne

Kontaktperson: Carin Björngren Cuadra
Ansvarig: Carin Björngren Cuadra
Medarbetare: Annika Staaf
Finansiär: Migrationens utmaningar, Challenges of Migration
Tidsram: 2008-01-01 -- 2010-12-31
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för socialt arbete
Ämne: Samhällsvetenskap
Hemsida: http://www.mah.se/www.mah.se/MU

Projektet studerade implementeringen av det regionala policybeslutet i Region Skåne som innebar att ”papperslösa” har samma rätt till vård som asylsökanden.

Senast uppdaterad av Magnus Jando