Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Tillgång till vård för irreguljära migranter – kärnvärden i konflikt och förändring?

Kontaktperson: Annika Staaf
Ansvarig: Annika Staaf
Medarbetare: Carin Björngren Cuadra
Finansiär: Vetenskapsrådet
Tidsram: 2010-07-01 -- 2013-12-31
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för socialt arbete
Ämne: Samhällsvetenskap

Tillgång till hälso- och sjukvård för irreguljära migranter är ett uppmärksammat problemområde med aktualitet i Sverige. Rättsläget är ifrågasatt kring rätten till hälsa för denna grupp. I denna studie ligger fokus vid implementering av regler, principer och policies som styr rätten till hälsa och vårdtillgänglighet för irreguljära migranter. Centralt är även de värdegrunder, mer specifikt de kärnvärden utifrån vilka vårdens professioner relaterar till irreguljära migranter och gör sina överväganden samt låter vägleda sina beslut. Det kan gälla etiska, humanitära, migrationspolitiska för att nämna några aktuella värden.   

Senast uppdaterad av Magnus Jando