Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

The use of CaO as luting material and bone substitute

Contact person: Ann Wennerberg
Responsible: Ann Wennerberg
Co-workers: Ryo Jimbo
Partner: Emil Abrahamsson, DOXA AB
Funding: Doxa AB
Timeframe: 2009-08-01 -- 2011-07-31
Research profile: Oral hälsa
Faculty/Department: Faculty of Odontology
Subject: Odontologi

A new luting material has been introduced on the market. Among several properties a considerably increased biocompatibility has been claimed, furthermore that the material has excellent properties as a degradable bone substitute. The present project will A; investigate in an in vitro model the biomechanical properties of the material and B; in vivo investigate how fast the material will be replaced by natural bone and the quality of the newly formed bone.

 

Beskrivning på svenska

Projektet avser undersöka ett nytt cement för fastsättning av protetiska konstruktioner. Materialet har en sammansättning som också gör det användbart som biodegraderbart benersättningsmedel. De planerade studierna avser undersöka A, cementets biomekanisk egenskaper B, hur väl det fungerat som benersättning och hur fort det degraderas samt vilken kvalitet det nybildade benet har.

Senast uppdaterad av Magnus Jando