Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

The potential association between smoking and healing of apical periodontitis after treatment: Effects of smoking on healing after endodontic treatment – a prospective study

Kontaktperson: Diana Girdo
Ansvarig: Gunilla Andersson
Medarbetare: Gunvor Schött och Karin Näsström
Samarbetspartner: Folktandvården Skåne, Avdelningen för Odontologisk Röntgen, KI, Stockholm
Finansiär: Folktandvården Skåne, Avdelningen för odontologisk röntgen KI, Malmö Högskola
Tidsram: 2000-01-01 -- 2010-06-30
Forskningsprofil: Oral hälsa
Fakultet/institution: Odontologiska fakulteten
Ämne: Odontologi

Projektet syftar till att utvärdera vilken betydelse rökning har för läkning av apikala periodontiter efter rotbehandling.

Patienter som remitterats till Specialisttandvården, Folktandvården Skåne för endodontisk behandling,  2000-2004,  har undersökts konsekutivt av samma specialisttandläkare i endodonti. Patienter som hade en eller flera tänder med apikal periodontit inkluderades i studien.  Uppföljande kontroller skedde efter1 respektive 4 år. Vid första besöket upptogs noggrann anamnes och aktuella eller tidigare tobaksvanor registrerades såväl då som vid läkningskontrollerna. Intraorala röntgen såväl i anslutning till behandling som vid efterföljande kontroller utvärderades med hjälp av ett peri-apikalt index, PAI enligt Örstavik et al  användes för att bedöma, graden av sjukdom eller avsaknad av sjukdom, apikalt.

Description in English

Aim: to evaluate the effects of smoking on healing of apical periodontitis after endodontic treatment.
Patients referred to the Department of Endodontics, Community Dentistry Lund, during the years 2000-2004 were consecutively examined by the same specialist in Endodontics. Inclusioncriteria for the study was whether the patient had one or more teeth with apical periodontitis registered on analogue radiographs.
At the first visit a health declaration was obtained by interviewer-administered questionnaires including questions on diseases, medicine and potential allergy.  Further, tobacco habits were recorded. The patients had to fill out if they were currently smoking or using snuff, and if so, since when and dose per day. Former cigarette smokers or snuff-users were asked about smoking duration and time since quitting. The data on tobacco habit were recorded at baseline and at the follow-up examinations, after 1 and 4 years respectively.
Initally all patients received a clinical examination and intraoral radiographs were exposed of the teeth expecting endodontic treatment.
All teeth were endodontically treated by one specialist in endodontics, who had more than 5 years postgraduate experience of endodontic treatments, prior to this study.
To identify teeth with periapical lesions the periapical index (PAI) from Örstavik et al were used, at baseline and follow-ups

Publikationer inom projektet
Gunvor Schött, Diana Girdo, Karin Näsström, Gunilla Andersson.

 

 

   Rökningens effekter på  
   läkning vid endodontisk behandling, en retrospektiv studie.

  Tandläkartidningen nr 15 2003

Senast uppdaterad av Magnus Jando