Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

The patient's attitude to the oral health condition. A phenomenological study.

Contact person: Eva Wolf
Responsible: Sigvard Åkerman
Funding: Malmö högskola, Region Skåne
Timeframe: 2010-01-01 -- 2010-12-31
Research profile: Oral hälsa
Faculty/Department: Faculty of Odontology
Subject: Odontologi

This study is part of a project within the Scania region in Sweden aiming at to investigate the oral health condition among the inhabitants.

The aim of this study is to analyse patients´ attitude to the oral health condition and expectations on the dental care. Thematic in-depth audio taped interviews will be accomplished with two groups of patients, strategically selected among individuals scheduled for a clinical examination. One group comprises 12 individuals; two individuals (one man, one woman) from each age group 20-29, 3-39…70-79. These individuals will be selected among those who by the profession are considered to have a limited dental treatment need and who regularly every year seeks dental care. The corresponding group comprises individuals who by the profession are considered to have an extensive dental treatment need and who choose not to seek dental care. When the interviews are accomplished and verbatim transcribed, the text will be analysed using a qualitative research method based on phenomenological philosophy.

Beskrivning på svenska

Denna studie ingår i ett större projekt om Skåningars munhälsa.

Syftet med denna studien är att studera individens uppfattning om oral hälsa samt förväntningar på tandvården. Tematiska bandinspelade djupintervjuer kommer att genomföras med ett strategiskt urval av två grupper bland de individer som kallats för klinisk undersökning. En grupp omfattar 12 individer; två individer (en kvinna, en man) ur vardera åldersgruppen 20-29, 30-39…..70-79. Dessa individer väljs ut bland de som enligt professionen har ett litet behandlingsbehov men som regelbundet söker tandvård. Den andra motsvarande gruppen omfattar individer där ett omfattande tandvårdsbehov föreligger enligt professionen, men där individen väljer att inte söka tandvård.
När samtliga intervjuer är genomförda och utskrivna vidtar bearbetning och analys av textmaterialet vilket görs med en kvalitativ matod baserad på fenomenologisk filosofi.

Senast uppdaterad av Magnus Jando