Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

The moral and political theory of Mary Wollstonecraft

Contact person: Lena Halldenius
Responsible: Lena Halldenius
Partner: Uppsala universitet
Funding: Riksbankens Jubileumsfond
Timeframe: 2009-01-01 -- 2012-12-31
Faculty/Department: Faculty of Culture and Society, Global Political Studies
Subject: Humaniora och religionsvetenskap
Webpage: http://www.filosofi.uu.se/agency/

This is a project within the research programme “Understanding Agency. Conceptions of Action, Human Nature and Value in the Western Philosophical Tradition”, which is funded by the Bank of Sweden Tercentenary Foundation and involves researchers from the universities in Uppsala (host), Stockholm, Södertörn and Malmö.

In this project Halldenius explores the relation between morality and politics in the thought of Mary Wollstonecraft, Enlightenment philosopher and feminist pioneer. The emphasis is on the concept of freedom. Halldenius pursues the interpretation that moral agency, in Wollstonecraft’s thought, is predicated on freedom, making the implications of unfreedom much more radical than previously thought.

The project will result in a monograph provisionally titled “The True Definition of Independence.” On Mary Wollstonecraft’s Theory of Freedom, Virtue, and Justice.

Beskrivning på svenska

Detta är ett projekt inom forskningsprogrammet “Understanding Agency. Conceptions of Action, Human Nature and Value in the Western Philosophical Tradition”, som är finansierat av Riksbankens Jubileumsfond och involverar forskare från Uppsala universitet (värd), Stockholms universitet, Södertörns högskola och Malmö högskola. I projektet utforskar Halldenius relationen mellan moral och politik i upplysningsfilosofen och den feministiska pionjären Mary Wollstonecrafts tänkande. Betoningen ligger på frihetsbegreppet. Halldenius utvecklar tolkningen att moraliskt aktörskap, enligt Wollstonecraft, förutsätter frihet, vilket gör implikationerna av ofrihet mycket mer radikala än men tidigare antagit. Projektet ska resultera i en monografi med arbetstiteln “The True Definition of Independence.” On Mary Wollstonecraft’s Theory of Freedom, Virtue, and Justice.

Senast uppdaterad av Magnus Jando