Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

The Oxford Network of European Fatherhood Researchers (ONEFaR)

Contact person: Lars Plantin
Responsible: Tina Miller, Brookes university and Oxford
Co-workers: Giovanna Rossi, Abigail Gregory, Brigid Featherstone, Sara Mazzuchelli, Caroline Gatrell, Esther Dermott, Susan Milner, Allan Westerling, Therese Wissö, Letizia Bosoni, Jon Ives, Fiona Shirani and
Funding: Riksbankens jubileumsfond
Timeframe: 2013-01-01 -- 2016-01-31
Faculty/Department: Faculty of Health and Society, The Department of Social Work
Subject: Samhällsvetenskap

The Oxford Network of European Fatherhood Researchers (ONEFaR) comprises a group of academics whose interests and expertise place experiences of fatherhood as a central focus.

The Network was convened by Professor Tina Miller following a British Academy funded dissemination event held at Oxford Brookes University in 2011. The network comprises academics who were invited to contribute to this dissemination event and its' members are based in the UK, Denmark, Italy and Sweden. The network is currently supported by a research grant from the Swedish Riksbankens Jubileumsfond Foundation. Members have individually and collectively produced research which has informed policy, professionals, international organisations and user groups and this remains a continued objective of their research. In particular the European composition of the network and their expertise in qualitative, longitudinal qualitative and quantitative methods provide contrasting perspectives from which to examine change and continuities in Fatherhood and fathering experiences. The network is committed to taking a broad and inclusive approach through its research agendas with the aim of producing collaborative research findings with relevance to a wide range of audiences.

Beskrivning på svenska

Syftet med nätverket är att samla ett Europeiskt forskarnätverk kring fäder, arbetsliv och familjeliv. Nätverket består av 15 forskare från 12 olika universitet i 4 olika Europeiska länder; Sverige, England, Danmark och Italien. Samtliga deltagare har en stark ställning på forskningsområdet i sina respektive länder. Mer konkret har nätverket för avsikt att träffas ca 2 gånger/år och skriva artiklar, ansökningar och arrangera/delta i konferenser. Hittills har nätverket ansvarat för ett specialnummer om fäder i tidskriften Families, Relationships and Societies, arrangerat 4 konferenser och skrivit två större, gemensamma forskningsansökningar. Nätverket arbetar just nu också med en metodbok kring faderskapsforskning samt söker projektpengar hos RJ för ett omfattande forskningsprojekt med fokus på att följa ett antal Syriska flyktingfamiljer, under de två första ankomståren, i fyra olika länder.

Senast uppdaterad av Magnus Jando