Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Teaterdialog Øresund

Kontaktperson: Kathrine Winkelhorn
Ansvarig: Kathrine Winkelhorn och Thomas Tufte
Medarbetare: Malena Forsare, Ulrika Sjöberg och Anja Mølle Lindelof
Samarbetspartner: Roskilde Universitet, Dept. of Communication, Business and Information Technologies
Finansiär: INTERREG, Malmö högskola och Roskilde Universitet
Tidsram: 2011-05-01 -- 2013-03-31
Fakultet/institution: Kultur och samhälle, Konst, kultur och kommunikation
Ämne: Tvärvetenskap
Hemsida: http://www.teaterdialog.eu/

Frem til våren 2013 sætter K3 forholdet mellem teater og publikum på dagsordenen.  Forskningsprojektet er et samarbejde mellem teatre i Malmø og København samt Malmö Högskola og Roskilde Universitetet.  Projektet fokuserer på relationen mellem teater og publikum, med særlig vægt på publikums oplevelser. Det overordnede forskningsspørgsmål  er, hvordan og om teatret kan generobre en plads som et samtidigt kulturelt erfaringsrum og for hvem?

Udgangspunktet og genstandsfeltet for forskningsprojektet  er to samproducerede forestillinger. Gennem markedsføring - og publikums analyser afsøger forskergruppen teatrenes strategier for at få flere og nye teatergængere. Kan der udvikles andre strategier for at styrke relationen mellem teatrene og publikum?  Hvordan kommunikerer et teater egentlig med  sit publikum?

Gennem  interviews med ansatte, deltager observationer, seminarier og uformelle interviews blandt forskellige grupper af publikum, herunder gymnasieungdom, kastes lys på teatret og publikums forventninger til teatret. I forskningsarbejdets inddrages studenter fra Kulturjournalistik og fra Masterprogrammet i Kultur och Medieproduktion fra K3. Fra Roskilde Universitet inddrages Masterstudenter fra  blandt andet Performance Design. Hele projektet gennemføres i tæt samarbejde mellem teatre og universiteter.

Läs en artikel om projektet

FAKTA:

•Teatre: Malmø Stadsteater, Københavns Musik Teater og Får 302
•Forestillinger: ”Jeg er Drømmenes Labyrint”, sept 2011 og ”Bastards”, aug 2012
•Antal forskningstimer: 2200
•Antal studerende som involveres: Ca 30 studerende fra Malmø og Roskilde
•Antal seminarer: Et i Malmö og et i Roskilde

Senast uppdaterad av Magnus Jando