Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Tandhälsa hos män på en svensk kriminalvårdsanstalt

Kontaktperson: Christer Priwe
Ansvarig: Christer Priwe
Medarbetare: Peter Carlsson
Samarbetspartner: Kriminalvårdschef Birgitta Nilsson, Vo Fosie
Finansiär: Malmö högskola
Tidsram: 2011-01-01 -- 2013-12-31
Forskningsprofil: Oral hälsa
Fakultet/institution: Odontologiska fakulteten
Ämne: Odontologi

Dålig tandhälsa är ett vanligt och svårbemött problem bland missbrukare i hela västvärlden. Dagens tandvård är ej anpassad till målgruppens behov och möjligheter. Försämrad tandhälsa påverkar den allmänna hälsan, är stigmatiserande och försvårar återgång till ett normalt liv. Tandvårdens roll i beroendevården är underskattad och försummad. Samhället bör skapa möjligheter för tandvård inom ramen för rehabilteringsprogram. Syftet med denna studie är att kartlägga tandhälsa och vårdbehov, såväl objektivt som självupplevt, hos män på en sluten kriminalvårdsanstalt med tyngdpunkt på individer med missbruksproblem. Målgruppen är svår att nå i det öppna samhället men inom kriminalvården är individerna tillgängliga, drogfria och dessutom ofta motiverade att delta i hälsofrämjande aktiviteter. Många intagna är unga missbrukare med de flesta av sina tänder i behåll. Den slutna kriminalvården är ett lämpligt forum för kostnadseffektiva insatser för en förbättrad tandhälsa hos missbrukare. Denna studie kan ligga till grund för planering av en missbruksorienterad, preventivt inriktad tandvård inom svensk kriminalvård och en mera tandhälsovänlig vårdmiljö.

Description in English

The aim of this study is to investigate the oral health among the inmates in a Swedish prison (objective as well as self esteemed) with focus on persons with drug problems.
Bad oral health is a common problem among drug addicts in the whole west world. The existing oral health service is not adjusted to their needs and abilities. Oral health programmes must be created in the frame of rehabilitation programmes and prisons constitute appropriate areas for such activities, since a great number of the inmates are young drug addicts. This study can serve as a base for planning of adequate oral health promotion programmes within the Swedish correctional system.

Senast uppdaterad av Magnus Jando