Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Synen på skönlitteratur på svenska bibliotek

Kontaktperson: Magnus Persson
Ansvarig: Maria Ehrenberg och Region Halland
Finansiär: Statens kulturråd mfl
Tidsram: 2012-01-01 -- 2013-12-31
Forskningsprofil: Utbildningsvetenskap
Fakultet/institution: Lärarutbildningen
Ämne: Humaniora och religionsvetenskap

I utvecklingsprojektet "Synen på skönlitteratur på svenska bibliotek" undersöks vilka litteratursyner som är i omlopp på folkbiblioteken. Projektet har genomförts i tio kommuner där bibliotekschefer samt inköps- och programansvariga har intervjuats om hur man ser på och arbetar med skönlitteratur. Enkäter om bibliotekariernas egen läsning har också samlats in. Till materialet hör också ansökningar och beskrivningar av läsutvecklande projekt som sökt och beviljats medel från Statens kulturråd. Projektets syfte är utöver att få kunskap om detta underbeforskade område att initiera utbildningsinsatser kring arbetet med skönlitteratur på bibliotek.

Senast uppdaterad av Magnus Jando