Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Swedish Education Reform and the (Re)construction of Professionalism in Teaching – Global influences on National Policy

Contact person: Peter Lilja
Funding: Malmö högskola
Timeframe: 2008-05-01 -- 2013-12-31
Research profile: Utbildningsvetenskap
Faculty/Department: School of Education
Subject: Samhällsvetenskap

The project aims at analyzing Swedish teacher policies in order to investigate in what ways professionalism in teaching is (re)constructed within the context of contemporary Swedish education reforms. A central point of departure is the changing nature of education brought about by the increased interest in education by intergovernmental organizations such as the OECD or the EU. The resulting reorientation of education into, what is referred to as a knowledge economy, is viewed as part of an ongoing restructuring of the workings of the nation states under globalizing pressures, making it harder for individual countries to pursue educational agendas of their own choosing. Thus, educational reforms, instigated outside of Sweden is changing the nature of Swedish education and thereby the work of Swedish teachers in profound ways.  The central question that the project seeks to answer is: In what way is professionalism in teaching constructed in the discourse of contemporary Swedish education policy documents and how can this be understood in relation to supraterritorial processes of education reform?

Beskrivning på svenska

Projektet avser att studera hur läraryrket, som en samhällsinstitution, konstrueras i svenska skolpolitiska texter. Detta sker mot bakgrund av att överstatliga organisationer som OECD och EU visar allt större intresse för utbildningspolitiska frågor, vilka därmed kommit att få en allt mer internationell prägel med konsekvensen att det blir allt svårare för enskilda stater att föra en i förhållande till omvärlden oberoende skolpolitik. I takt med att ett större marknadstänkande förs in i det som ofta kallas kunskapsekonomin förändras inte bara det sätt på vilket skola och utbildning organiseras, utan på ett avgörande sätt också förutsättningarna för lärares arbete. Med utgångspunkt i detta är den övergripande forskningsfrågan i projektet följande: På vilka sätt konstrueras lärarprofessionalism inom ramen för den svenska utbildningspolitiska diskursen och hur kan detta förstås i relation till överstatliga utbildningsreformer?

Senast uppdaterad av Magnus Jando