Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Svensk förskola i paradigmskifte

Kontaktperson: Prof. Ingegerd Tallberg Broman
Ansvarig: Prof. Ingegerd Tallberg Broman
Medarbetare: Prof. Sven Persson, och FD Anna Sandell vid MAH, FD Johannes Lunneblad vid GU och docent Ingrid Jönsson vid LU
Finansiär: Vetenskapsrådet (UVK)
Tidsram: 2008-01-01 -- 2009-12-31
Forskningsprofil: Utbildningsvetenskap
Fakultet/institution: Lärarutbildningen
Ämne: Samhällsvetenskap

En förstudie av lokala dokument samt intervjuer med personal och föräldrar, har genomförts (Sandell, Tallberg Broman & Jönsson, 2009). Den indikerar både likheter och skillnader i förskolan som ”intermediate domain” i olika typer av demografiska områden. Den indikerar också att förskolans uppdrag uppfattas och genomförs olikartat beroende på i vilken typ av område förskolan finns.

Syftet med huvudprojektet är att utforska den svenska förskolan som utbildnings- och välfärdsinstitution i en förändrad omvärld, som kännetecknas av ökad grad av demokratisering, individualisering, bedömning, marknadsanpassning och segregation. Huvudprojektets empiriska bas ska innefatta data från lokal, kommunal, nationell och internationell nivå. Dessa ska fånga framställningar av förskolans mål och innehåll från policy-, professions- och föräldranivå i ett socialt differentierat perspektiv.

Publikationer

En artikel som summerar pilotstudien är under publicering.

Description in English

Paradigmatic shift in the Swedish pre school. A pilot study.

Senast uppdaterad av Magnus Jando