Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Studier av angiogenesen och olika faktorer av plasminogenaktiveringssystemet i samband med utveckling av tidig "incipient" cancer i munslemhinnan

Kontaktperson: Pia Lindberg
Ansvarig: Pia Lindberg
Medarbetare: Bertil Kinnby, Zdenka Prgomet och Tove Sandberg
Samarbetspartner: Hälsa och Samhälle, Finsen Lab, Köpenhamn
Finansiär: Malmö högskola
Tidsram: 2008-11-15 -- 2010-06-15
Forskningsprofil: Oral hälsa
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Odontologiska fakulteten
Ämne: Odontologi

Det planerade projektet syftar till att immunohistokemiskt undersöka dysplasier i munslemhinnan med avseende på skillnader i uttrycket av olika faktorer i plasminogenaktiveringssystemet samt förändringar i angiogenesen. Jämförelser kommer att göras mellan de precancerösa förändringar i munslemhinnan som utvecklats till invasivt växande cancer och de som inom en 5 årsperiod inte utvecklats till cancer. Detta för att det inte finns något säkert sätt att skilja dem åt kliniskt.

Invasivt växande cancer är kopplad till proteolytisk nedbrytning av basalmembranen och komponenter i den extracellulära matrixen, vilket tillåter cancercellerna att invadera ner i underliggande bindväv. Man har i olika studier visat att de olika faktorerna i PA-systemet produceras av både epiteliala och stromala celler i området för invasivt växande cancer. I en studie av Lindberg et al,har vi dessutom visat att vissa av dessa faktorer uttrycks samtidigt i neoplastiska celler vid tidigt invasivt växande cancer i munhålan.
En eventuell betydelse av PAI–2 för epitelets integritet skulle kunna framkomma genom studier av normalt munslemhinneepitel respektive olika stadier av premaligna dysplasier och invasiva carcinom. Hypotesen är baserad dels på ovan beskrivna fynd av lägre PAI–2-förekomst i mer inflammatoriskt reaktiva tandköttsfickor, dels på preliminära cellodlingsförsök som har visat en drastiskt lägre förekomst av PAI–2 i maligna celler än i normala orala epitelceller samt andras fynd att PAI-2 bl a är förknippat med lägre metastasering (Medcalf & Stasinopoulos, review 2005).

Publikationer

Lindberg P, Larsson Å and Nielsen B. Expression of plasminogen activator inhibitor–1 (PAI-1), urokinase receptor (uPAR) and laminin gamma-2 chain (Lam5) are an early coordinated event in incipient oral squamous cell carcinoma. Int J Cancer. 2006; 118: 2948-56.

 

 

 

 


 

Senast uppdaterad av Magnus Jando