Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Stödplattform för migration och hälsa (MILSA)

Kontaktperson: Slobodan Zdravkovic
Ansvarig: Carin Björngren Cuadra
Medarbetare: Slobodan Zdravkovic, Anna Fabri och Lars Lagergren
Samarbetspartner: Länsstyrelsen Skåne
Finansiär: Europeiska flyktingfonden
Tidsram: 2013-01-01 -- 2015-12-31
Forskningscentrum: Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM)
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Kultur och samhälle

Stödplattform för migration och hälsa (MILSA) ska fördjupa kunskaperna om hälsans betydelse för nyanlända flyktingars möjligheter till integration och etablering på den skånska arbetsmarknaden i gemensamma kunskapsprocesser med systemets aktörer och med målgruppen. Det leds gemensamt av Länsstyrelsen Skåne och Malmö högskola.

 Europeiska flyktingfonden logo

Projektet består av fyra delprojekt som löper över 2,5 år till 2015 där man ska studera:
• hur nyanlända flyktingar mår
• hur de olika skånska aktörerna agerar när de tar emot nyanlända flyktingar och hur samarbetet kan utvecklas
• hur fysisk aktivitet kan stimuleras 
• vilket behov nyanlända har av information om hälsa och hur hälsofrågorna kan lyftas nationellt

Projektledare är Katarina Carlzén på Länsstyrelsen i Skåne och samordnare är Carin Björngren Cuadra verksam vid Malmö högskolas fakultet för hälsa och samhälle.

Malmö högskola, Lunds universitet, Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen, Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, kommunerna Malmö, Lund, Helsingborg och Kristianstad, Lunds universitet samt en rad lokala och regionala föreningar deltar i projektet. Projektet har även samarbetspartners inom EU.

Description in English

Support platform for migration and health (MILSA)

Funding: European Refugee Fund (2013-2015)
Europeiska flykringfonden Logo

Participants: Carin Björngren Cuadra (MIM), Lars Lagergren, Malmö University, Slobodan Zdravkovic, Malmö University, Per-Olof Östergren, Lund University. 

Partners: MIM, Malmö University (project owner), The Public Employment Service, Skånes Municipality Union, the municipalities of Helsingborg, Kristianstad, Lund and Malmö, Lund’s University, The County Administrative Boards and Region Skåne and Ministry of the Ministry of Labour and Social Affairs, Bonn, Germany. 

MILSA comprises of four sub-projects. They address issues such as the health of newly arrived refugees, the implementation of of evaluation of individuals work ability, how physical activity can be stimulated and the needs of newly arrived refugees when it comes to health information. All projects will be conduced in knowledge alliances between researchers, practitioners and newly arrived refugees. By developing new knowledge, collaboration processes and enabling environments the platform is aiming at promoting labour market integration which is related to actual needs of newly arrived refugees.

Senast uppdaterad av Magnus Jando