Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Kunskapsunderlag - Sorsamodellen

Sorsamodellen är ett stöd för att säkerställa socialtjänstens delaktighet i risk- och sårbarhetsanalyser och andra aktiviteter som underbygger den kommunala krisberedskapen. Rapporten riktar sig till dig som arbetar med krisberedskap och socialtjänst, inom offentlig och privat sektor, men även till dig som samverkar med socialtjänsten.

Sorsamodellen åskådliggörs i form av en processkarta. I den illustreras processer, aktiviteter och rutiner. Den ger också illustrerande exempel hämtade från kommuner. 

Ladda ner:

Senast uppdaterad av Carolin Lind